Centrum Dialogu i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego uczelnia

100 lat polskich fizyków

Początki Polskiego Towarzystwa Fizycznego sięgają 1920 roku, kiedy to odbył się pierwszy zjazd organizacyjno-założycielski. Dokładnie 100 lat później polscy naukowcy i pasjonaci fizyki spotkali się na Nadzwyczajnym Zjeździe Polskich Fizyków, który towarzyszył obchodom tej wyjątkowej rocznicy. Wydarzenie stało się okazją do podkreślenia znaczenia polskich naukowców na arenie międzynarodowej oraz przypomnienia ich wkładu w rozwój światowych badań w tym obszarze.

Sto lat Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Nadzwyczajny Zjazd Polskich Fizyków został zorganizowany w październiku 2020 roku. Uczestnicy zjazdu mogli wysłuchać ponad dwudziestu wystąpień i przejrzeć wyniki ponad stu badań prezentowanych w formie e-plakatów. Przypomniano m.in. wykrycie fal grawitacyjnych przez detektory LIGO i VIRGO, udział polskich naukowców w odkryciu cząstki Higgsa, czy też zaangażowanie krajowych badaczy w eksperymenty dotyczące neutrin, tj. cząstek elementarnych o zerowym ładunku elektrycznym, za które japoński fizyk Takaaki Kajita otrzymał w 2015 roku Nagrodę Nobla.

Fizyka otwarta dla wszystkich

Wydarzenie zostało zorganizowane w formule hybrydowej. Wykłady i prezentacje z nim związane odbywały się w miejscach niezwykle ważnych dla historii Polskiego Towarzystwa Fizycznego, np. na Politechnice Warszawskiej oraz wirtualnie. Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizycznego był wydarzeniem bezpłatnym i otwartym dla publiczności w formule online.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Współpracy i Dialogu UW (CWiD UW), które jest jednostką powołaną na Uniwersytecie Warszawskim w celu promowania dokonań i sukcesów naukowych kadry akademickiej oraz udostępniania wiedzy i uniwersyteckich zasobów badawczych szerokiemu gronu odbiorców, partnerów oraz instytucji zewnętrznych. Centrum stawia sobie za cel upowszechnianie rzetelnej wiedzy naukowej i wzmacnianie głosu naukowców, wydziałów i innych jednostek UW w obszarach aktualnych wyzwań społecznych i gospodarczych.

Wspieramy polskich fizyków

Pro science zostało wybrane przez Centrum Dialogu i Współpracy UW do obsługi medialnej Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich.

Przygotowaliśmy kompleksowy plan komunikacji wydarzenia, materiały prasowe oraz prowadziliśmy bieżącą komunikację z mediami. Poza nagłośnieniem samego Zjazdu naszym celem było również zbudowanie widoczności fizyków z Uniwersytetu Warszawskiego jako wysokiej klasy specjalistów w tej dziedzinie nauki. W ramach tej 2-miesięcznej kampanii uzyskaliśmy blisko 40 publikacji w mediach, prezentujących zarówno Zjazd Fizyków Polskich, jak i samych fizyków. Ponad jedna trzecia tych materiałów pojawiła się w radiu.

Świadczymy specjalistyczne usługi PR dla instytutów naukowych, więc wiemy, jak popularyzować badania i pracować z trudną materią.

Strona wydarzenia:
https://100lat.ptf.net.pl/

Komunikaty prasowe:
https://proscience.pl/newsroom/od-100-lat-wyznaczaja-naukowe-trendy-polscy-fizycy-swietuja/
https://proscience.pl/newsroom/100-lat-polskiego-towarzystwa-fizycznego-w-3-dni/


Obróć stronę aby odblokowować.