Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE instytut
fot. Michael Longmire

660 mln euro dla Polski w programie Horyzont 2020

Odpowiadaliśmy za przygotowanie akcji informacyjnej, której celem było podsumowanie działań polskich podmiotów w ósmym programie ramowym Horyzont 2020. Po naszej stronie było zaproponowanie, jakie dane pokazać i jakie przekazy sformułować.

To nie był pierwszy projekt realizowany dla tego Klienta, dlatego obdarzono nas dużym zaufaniem. Zrealizowaliśmy nie tylko akcję medialną, ale także koordynowaliśmy prace graficzne i tworzyliśmy posty na LinkedIN. W działania zaangażowaliśmy kilkunastu ekspertów – przedstawicieli ze strony Klienta oraz świata akademickiego i biznesu, w tym z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, SGGW czy takich firm, jak Mostostal Warszawa, SDS Optics, UVera, FundingBox.

W ramach realizowanych działań dowiedzieliśmy się, że w kończącym się wówczas programie ramowym liczba polskich organizacji, które skorzystały z unijnego budżetu na badania naukowe i innowacje, wzrosła o połowę. Wcześniej, w latach 2007-2013, takie wsparcie uzyskało 547 podmiotów. Z programu Horyzont 2020 skorzystały aż 832 instytucje. Największy budżet pozyskały instytuty naukowe i badawcze oraz uczelnie (ok. 372 mln euro).

W kampanii informacyjnej uwypukliliśmy także sukcesy Polski w obszarze technologii kosmicznych. Analiza wykazała, że Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) pozyskała niemal połowę całkowitej dotacji, którą przyznano Polsce na rozwój tego sektora w ramach programu Horyzont 2020. Projekty dotyczą systemu obserwacji i śledzenia obiektów w przestrzeni kosmicznej, bezpiecznej rządowej komunikacji satelitarnej oraz robotyki kosmicznej. Z kolei ponad 1 mln euro na rozwój technologii kosmicznych pozyskała firma PIAP Space. Dzięki inwestycjom finansowanym z programu Horyzontu 2020 spółka stworzyła prototyp urządzenia do przechwytywania satelitów.

Świadczymy specjalistyczne usługi PR dla uczelni, instytutów naukowych i badawczych oraz firm B+R, dlatego znamy programy ramowe UE i mamy łatwość poruszania się po tej materii.

Komunikaty prasowe:
https://proscience.pl/newsroom/14-mln-euro-na-kosmos-za-nami-szwajcaria-finlandia-i-dania/
https://proscience.pl/newsroom/polska-mysl-naukowa-i-technologiczna-nabiera-rozpedu-na-horyzoncie-kolejne-miliardy-z-ue-na-badania-i-innowacje/


Obróć stronę aby odblokowować.