Platforma Przemysłu Przyszłości instytucja publiczna

Cyfryzacja polskiego sektora MŚP

Platforma Przemysłu Przyszłości to organizacja, której celem jest rozwój ekosystemu przemysłu 4.0 w Polsce. Jej misją jest zwiększenie konkurencyjności krajowych firm na rynku globalnym poprzez wprowadzanie rozwiązań 4.0. Platforma powstała, aby rozwijać kompetencje kadr polskich przedsiębiorstw, kluczowych dla osiągnięcia dojrzałości cyfrowej. Jej drugim głównym zadaniem jest kształtowanie programów wspierających rozwój 4.0, które oferują krajowe instytucje. Platforma jest jednostką nadzorowaną przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jako fundacja Skarbu Państwa. Więcej: www.przemyslprzyszlosci.gov.pl.

Na rzecz Platformy Przemysłu Przyszłości działaliśmy na samym początku jej funkcjonowania, na etapie, gdy jeszcze kształtowała się wewnętrznie. Najpierw stworzyliśmy strategię komunikacji na pierwsze miesiące jej funkcjonowania, następnie press kit o organizacji. Przez kilka miesięcy prowadziliśmy kanały społecznościowe (Twitter, Facebook) oraz biuro prasowe, a przede wszystkim reagowaliśmy na bieżące potrzeby ówczesnego zarządu. To było dla nas ciekawe doświadczenie ze względu na specyfikę organizacji rządowej oraz tematykę przemysłu 4.0, z którą mamy do czynienia także w ramach prac dla Akademii Leona Koźmińskiego.

Jednym z projektów, które nagłaśnialiśmy, były bezpłatne warsztaty dla menadżerów z MŚP z całej Polski na temat koncepcji przemysłu 4.0 oraz pierwsze Huby Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs), których zadaniem jest wsparcie przedsiębiorców w cyfrowej transformacji.

Przeczytaj komunikat prasowy:
https://proscience.pl/newsroom/3-miliony-zlotych-na-cyfryzacje-msp/


Obróć stronę aby odblokowować.