Fundacja Polonium instytucja publiczna

Emigracja naukowa w zasięgu kliknięcia

Fundacja Polonium to niezależna organizacja pozarządowa, skupiająca naukowców, studentów i ludzi związanych z nauką, stawiająca sobie za cel transformację negatywnego zjawiska, jakim jest intensywna emigracja polskich naukowców, zwanego „drenażem mózgów”, w korzystny dwukierunkowy przepływ ludzi i pomysłów – „cyrkulację mózgów”. Jednym z głównych sposobów działania Fundacji Polonium jest budowanie społeczności polskich naukowców działających na całym świecie, zarówno w sektorze akademickim jak i badawczo-rozwojowym, oraz tworzenie sieci kontaktów pomiędzy nimi. Fundacja jest organizacją, którą wspieramy od początków jej istnienia.

Jednym z wyzwań, które otrzymaliśmy od Fundacji Polonium było nagłośnienie inicjatywy w postaci portalu integrującego polskich naukowców, którzy pracują za granicą – Polonium Network.

Po miesiącach wspólnych burz mózgów i analiz zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie kampanii informacyjnej w wyselekcjonowanych mediach. W działania zaangażowaliśmy młodych naukowców reprezentujących różne kraje oraz dziedziny naukowe, w tym dr Katarzynę Makowską, dr. Rafała Mostowego, dr. Karolinę Tkaczuk, dr Dominikę Czerniawską czy dr. Mateusza Sikorę.

Informację o Polonium Network rozesłaliśmy także do kilkuset naukowców z naszej społeczności.

Przeczytaj komunikat prasowy:
https://proscience.pl/newsroom/cala-emigracja-naukowa-w-zasiegu-klikniecia/

Obejrzyj rozmowę:
https://biotechnologia.pl/biotechnologia/bio-tech-live-3-wydobyc-potencjal-polskiej-diaspory-naukowej-wywiad-z-karolina-tkaczuk-i-mateuszem-sikora-z-fundacji-polonium,20348


Obróć stronę aby odblokowować.