Appsilon firma R&D

Gabon: Algorytm do bioróżnorodności gatunkowej

Naukowiec ze Szkocji pomaga Gabończykom chronić zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt, zamieszkujących tereny drugiego co wielkości lasu deszczowego na świecie. Jak to się stało i co wspólnego z tym projektem ma pro science? Przeczytaj o współpracy, którą nawiązaliśmy z firmą Appsilon.

W efekcie naszych działań publikacje na temat Appsilonu i Mbaza AI pojawiają się m.in. w brytyjskim The Independent, europejskim serwisie informacyjnym Euronews oraz afrykańskim Afrik21.

W 2018 roku dr Robin Whytock, biolog z Uniwersytetu w Stirling w Szkocji, rozpoczął współpracę z Agencją Parków Narodowych w Gabonie. Wspólnie stworzyli program monitorowania bioróżnorodności gatunkowej w Parku Narodowym Lopé, instalując 200 fotopułapek na 7000 m2 drugiego co do wielkości lasu deszczowego na świecie.

Celem projektu była obserwacja zamieszkujących te tereny ssaków, w tym zagrożonych wyginięciem afrykańskich słoni leśnych. Fotopułapki dostarczały naukowcom cennego materiału do badań, ale analiza setek tysięcy zdjęć zajmowała długie miesiące. Co za tym idzie, naukowcy otrzymywali alarmujące sygnały na temat stanu zwierząt dużo, dużo później niż zostały one uchwycone. A to utrudniało ochronę zagrożonych gatunków.

Dr Robin Whytock zwrócił się o pomoc do firmy Appsilon, która specjalizuje się w analizie danych, uczeniu maszynowym oraz rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję. Zadaniem Appsilonu było stworzenie algorytmu do klasyfikacji zdjęć, który szybko i z niemal 100% dokładnością rozpoznawałby uchwycone na zdjęciach gatunki. Dodatkowo algorytm miał działać na standardowych laptopach i bez dostępu do internetu, żeby mógł być stosowany bezpośrednio przez pracowników parku narodowego.

Mbaza AI – algorytm, który działa offline w sercu lasu

Appsilon podjął się wyzwania, realizując projekt w ramach swojej wewnętrznej inicjatywy „AI for good”. Specjaliści Appsilon otrzymali od dr. Whytocka 1,5 mln zdjęć, zebranych od różnych ośrodków badawczych, które posłużyły za podstawę do wyszkolenia algorytmu. Dzięki dobrej bazie wyjściowej i rozwiązaniom zastosowanym przez specjalistów firmy powstał sprawnie i szybko działający algorytm – Mbaza AI. Korzystają z niego teraz nie tylko badacze, ale także pracownicy Agencji Parków Narodowych. Dzięki temu, że algorytm działa offline, mogą oni sprawnie i szybko pozyskać potrzebne dane (na przykład o kierunku, w którym przemieszcza się stado słoni), w samym sercu lasu. To zaś pozwala na szybką reakcję na jakiekolwiek niepokojące sygnały.

Osiągniecie Appsilonu zasługuje na widoczność

Appsilon to firma z misją. Jej twórcy wierzą, że technologia może zmieniać świat na lepsze. Otwarcie mówią też, że wdrażanie rozwiązań, które pozytywnie wpływają na otaczającą nas rzeczywistość, jest dla nich tak samo ważne, jak praca dla klientów biznesowych. Stąd pomysł inicjatywy „AI for good”.

Appsilon zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w nagłośnieniu projektu zrealizowanego w Gabonie – tak, aby pokazać możliwości technologii w obszarze monitoringu i ochrony bioróżnorodności gatunkowej, niezwykłość samego algorytmu oraz otwartość firmy na zaangażowanie w podobne inicjatywy.

Widoczność firmy Appsilon w kontekście tego przedsięwzięcia jest ważna dla budowania rozpoznawalności i pozytywnego wizerunku – firmy, która jest zaangażowana społecznie i realizuje niezwykłe projekty.

Inicjujemy jakościowe publikacje w mediach anglojęzycznych

Naszym zadaniem było opracowanie materiałów na temat projektu, które uwzględniają szerszy kontekst działań oraz perspektywę różnych stron zaangażowanych w jego realizację. Analizowaliśmy problematykę bioróżnorodności gatunkowej, bieżące wyzwania w zakresie ochrony środowiska, dostępne raporty i wytyczne Komisji Europejskiej. Naszym celem było zainteresowanie przedsięwzięciem dziennikarzy z mediów anglojęzycznych.

Przeczytaj więcej:
https://www.independent.co.uk/environment/ai-technology-wildlife-conservation-gabon-b1783812.html
https://www.euronews.com/living/2020/12/05/from-the-polar-bear-capital-of-the-world-to-tropical-gabon-ai-is-helping-to-fight-biodiver
https://www.afrik21.africa/en/gabon-mbaza-ai-software-to-improve-the-conservation-of-the-lope-park/

Świadczymy specjalistyczne usługi PR dla uczelni, instytutów naukowych i badawczych oraz firm B+R. Mamy dużą łatwość w dotarciu do potencjalnych partnerów ze świata akademickiego dla różnorodnych wydarzeń.


Obróć stronę aby odblokowować.