Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych instytut

Graphene Week – największa w Europie konferencja o technologiach grafenowych

Grafen to jednoatomowa warstwa węgla, której właściwości elektryczne i mechaniczne sprawiają, że ma on wiele potencjalnych zastosowań w przemyśle. Co roku, przedstawiciele firm oraz środowiska naukowego, którzy specjalizują się w grafenie, spotykają się na międzynarodowej konferencji – Graphene Week.

W 2016 roku gospodarzem wydarzenia został Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) – obecnie Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki. To polski instytut badawczo-rozwojowy, który prowadzi wiele prac aplikacyjnych nad komercyjnym wykorzystaniem grafenu. Jego pracownicy naukowi opracowali m.in. niewidoczne warstwy grzejne z grafenu, które mogą rozgrzać szybę kwarcową nawet do 500 stopni Celsjusza oraz grafenowy czujnik pola magnetycznego do mierzenia prądów o wysokim natężeniu.

Światowi specjaliści od grafenu w Warszawie

W czerwcu 2016 roku teren kampusu Uniwersytetu Warszawskiego przez 4 dni gościł kilkuset światowej klasy specjalistów od grafenu – przedstawicieli biznesu i środowiska naukowego. Konferencja została zorganizowana w ramach grafenowego projektu badawczego z tzw. grupy „Flagship”, finansowanego przez Komisję Europejską. Wydarzenie zostało poświęcone badaniom nad grafenem oraz innymi materiałami dwuwymiarowymi i stało się okazją nie tylko do wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także do prezentacji dokonań różnych grup badawczych oraz firm zajmujących się komercjalizacją osiągnięć naukowych.

Polskie innowacje grafenowe w specjalnej strefie wystawienniczej

Organizacji polskiej edycji Graphene Week towarzyszyło również powołanie nowej inicjatywy Graphene in Poland, którą stworzyły Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME), Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Wydziały Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Łódzkiego, firmy Nano Carbon, Advanced Graphene Products (AGP) i SECO/WARWICK, która została powołana przez środowisko naukowo-badawcze we współpracy z sektorem przemysłowym w celu komercyjnego wykorzystania polskich osiągnięć naukowych. Jej pierwszym działaniem była polska strefa wystawiennicza podczas konferencji.

Nagłaśniamy konferencję i polskie osiągnięcia w zakresie badań nad grafenem

Nawiązując współpracę z ITME, stanęliśmy przed podwójnym wyzwaniem. Z jednej strony naszym zadaniem było nagłośnienie wydarzenia i profesjonalne wsparcie PR dla organizatorów konferencji, czyli przedstawicieli unijnego programu Graphene Flagship, zarządzanego z poziomu Komisji Europejskiej. Z drugiej strony chcieliśmy wykorzystać potencjał wydarzenia do tego, aby budować pożądany wizerunek instytutu i dotrzeć do biznesu z informacją o nowych inicjatywach grafenowych realizowanych w Polsce.

Przygotowaliśmy kompleksowy plan komunikacji, a w trakcie samego wydarzenia prowadziliśmy profesjonalne biuro prasowe. Byliśmy również odpowiedzialni za obsługę foto i wideo konferencji, a także za działania realizowane w mediach społecznościowych.

W efekcie naszych działań przedstawiciele ITME zaistnieli w debacie publicznej z tematami, które były kluczowe dla prowadzonych prac badawczych, a organizatorzy konferencji z Komisji Europejskiej otrzymali profesjonalną wsparcie, dzięki któremu pojawili się w polskich mediach. W sumie zainicjowaliśmy niemal 300 wzmianek o instytucie oraz samym wydarzeniu w mediach, w tym niemal 50 radiowych i telewizyjnych.

Jako specjalistyczna agencja PR dla instytutów naukowych wiedzieliśmy, jak rozmawiać z doktorantami, aby pomóc im w przygotowaniu do wystąpień publicznych. Jednym z celów projektu było budowanie partnerstw między firmami a światem nauki, nauką a biznesem. Dlatego nasze doświadczenia w zakresie PR dla B+R i innowacji okazały się bardzo przydatne.

Komunikaty prasowe:
https://proscience.pl/newsroom/grafen-czas-na-polski-produkt/
https://proscience.pl/newsroom/polski-grafen-polaczyl-sily/

Efekty w pigułce:
7450 – tyle ujęć zarejestrowaliśmy
3500 – tyle zdjęć przekazaliśmy
Ponad 2200 minut – to łączny czas wszystkich ujęć
2220 – tyle wyniosła liczba wyświetleń wszystkich materiałów wideo na YouTube
48 min – tyle trwają wszystkie zrealizowane materiały
45 – tyle wydarzeń obsłużyliśmy w ramach konferencji w zakresie wideo
17 – tyle materiałów wideo zrealizowaliśmy


Obróć stronę aby odblokowować.