Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej instytut
fot. Michael Longmire

Biologia: International Young Scientists Conference

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO a Rządem RP. To unikalna placówka naukowa w naszym kraju, która funkcjonuje na podstawie wzorców najlepszych jednostek naukowych na świecie.

International Young Scientists Conference on Molecular and Cell Biology to konferencja zorganizowana przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W 2020 roku przeprowadziliśmy profrekwencyjną akcję skierowaną do studentów i doktorantów z Europy – potencjalnych uczestników wydarzenia. Wykorzystaliśmy zarówno media społecznościowe, jak i mapping europejskich instytucji i kół naukowych, do których skierowaliśmy sprofilowany mailing.

Efektem naszych działań był nie tylko wzrost rejestracji uczestników konferencji, ale także wzrost rozpoznawalności Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie na arenie międzynarodowej. Zarówno jako organizatora wydarzenia, jak i placówki naukowej. Zbudowaliśmy bazę kontaktów wielokrotnie przekraczającą założenia Instytutu, a przez to zmaksymalizowaliśmy zasięg kampanii informacyjnej i dotarcie do potencjalnych uczestników konferencji. Dodatkowym wsparciem naszych działań była wysoce efektywna i zasięgowa kampania w mediach społecznościowych.

Krok 1: Opracowanie materiałów informacyjnych

Ze względu na międzynarodowy charakter wydarzenia, wszystkie materiały były przygotowane w języku angielskim. Poza standardowym zaproszeniem stworzyliśmy również grafikę promującą konferencję oraz serię grafik do mediów społecznościowych, pokazujących różne aspekty wydarzenia. Wszystkie materiały były opracowane z myślą o grupie docelowej, czyli młodych Europejczykach – studentach, magistrantach i doktorantach – zainteresowanych tematyką biologii molekularnej i komórkowej.

Krok 2: Mapowanie interesariuszy i wysyłka zaproszenia

Kolejnym krokiem w naszych działaniach było mapowanie wydziałów i stowarzyszeń, które zajmują się tematyką biologii molekularnej i komórkowej w Europie. Podczas prac nad bazą korzystaliśmy z różnego rodzaju ogólnodostępnych informacji np. międzynarodowych rankingów. W ten sposób zebraliśmy 170 unikalnych kontaktów, do których wysłaliśmy zaproszenie na wydarzenie. Wiele z instytucji publikowało je również na swoich stronach, zwiększając dotarcie z informacją o konferencji do potencjalnych uczestników.

Krok 3: Kampania promocyjna w mediach społecznościowych

Dodatkowym wsparciem w promocji wydarzenia była również kampania informacyjna, zrealizowana w kanałach społecznościowych Instytutu. Nasze autorskie grafiki i posty prezentujące różne aspekty planowanej konferencji naukowej dotarły łącznie do ponad 21 000 odbiorców i wygenerowały blisko 1 500 aktywności wokół postów na Facebooku.

Jako agencja PR dla naukowców, która świadczy specjalistyczne usługi dla sektora akademickiego, wiedzieliśmy, jak i gdzie szukać potencjalnych uczestników konferencji. Znamy specyfikę świata nauki. Byliśmy więc naturalnym partnerem dla Instytutu.

Przygotowane przez nas grafiki służą organizatorom wydarzenia do dziś:
International Young Scientists Conference on Molecular and Cell Biology 2021


Obróć stronę aby odblokowować.