Fundacja Innovatorium akcelerator

Nabór do akceleratora – AI, data, blockchain

Fundacja Innovatorium to think tank skoncentrowany na innowacyjności, rozwoju technologii i nowych mediach. Organizacja prowadzi badania i analizy w obszarach ważnych dla rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki. Skupia się na rozwoju startupów, funduszach Venture Capital, współpracy nauki z biznesem, transformacji cyfrowej i zarządzaniu innowacją.

W 2022 roku Fundacja powołała do życia Akcelerator Innovatorium, w ramach którego prowadzi cykl edukacyjny z udziałem wykładowców renomowanych uczelni oraz ekspertów branżowych i doświadczonych przedsiębiorców. Akcelerator jest przeznaczony dla studentów, doktorantów i naukowców, którzy pracują z nowymi technologiami. Najlepsze projekty przechodzą do finału, podczas którego prezentują swoje pomysły przed funduszami inwestycyjnymi.

Fundacja zwróciła się do 'pro science' z zadaniem skutecznego dotarcia do środowiska akademickiego z informacją o naborze do programu. W pierwszej edycji projektu celem było dotarcie do studentów i doktorantów specjalizujących się w data, AI, ML, DL. Druga edycja, realizowana w 2023 roku, skierowana była do osób pracujących z big data, sztuczną inteligencją (AI) i technologią blockchain.

W obu przypadkach rolą zespołu 'pro science' było zaprojektowanie i przeprowadzenie akcji dotarcia z informacjami, a także produkcja materiałów informacyjno-promocyjnych, jak treści dostosowane do każdej z grup docelowych czy grafiki budujące widoczność projektu.

W 2022 roku, dzięki działaniom 'pro science', informacje o naborze do Akceleratora Innovatorium 2023 opublikowało w swoich kanałach 31 uczelni. Na ich stronach oraz w ich kanałach społecznościowych pojawiły się 44 publikacje zachęcające do zgłaszania się do akceleratora. Rok później dotarliśmy do przedstawicieli 80 uczelni, a 41 z nich skutecznie zachęciła do promocji programu, co zaowocowało 83 publikacjami.

W edycji 2023 roku organizatorzy - spośród nadesłanych zgłoszeń - wybrali do Akceleratora Innovatorium aż 48 projektów/startupów.

Opisany projekt to przykład jednej z realizacji, które nasza firma realizuje dla akceleratorów i organizacji, które chcą rozwijać i komercjalizować projekty naukowe.


Obróć stronę aby odblokowować.