Urząd Miasta st. Warszawy samorząd

Naukowa Warszawa: Młodzi naukowcy współtworzą stolicę

Urząd m.st. Warszawy prowadzi program stypendialny dla doktorantów, którzy chcą podjąć w swojej pracy badawczej tematykę związaną ze stolicą. Dzięki bliskiej współpracy urzędników i młodych naukowców powstają nowe rozwiązania i kierunki działań miejskich, z korzyścią dla mieszkańców stolicy. Mieliśmy możliwość, aby wesprzeć to przedsięwzięcie od strony doradczej – dla urzędników i szkoleniowej – dla doktorantów.

W pierwszej edycji programu wyłoniono pięć stypendystek, które przez kolejny rok otrzymywały od ratusza wsparcie finansowe i merytoryczne dla swoich działań naukowych. Wyniki badań zostały następnie wykorzystane przez urzędników w ich codziennej pracy – posłużyły do wprowadzenia nowych rozwiązań lub wytyczenia nowych kierunków działań w poszczególnych obszarach funkcjonowania miasta.

Tematyka prac była bardzo różnorodna. Stypendystki analizowały:

  • jak metoda głosowania może wpłynąć na wyniki w budżecie obywatelskim,
  • jak wykonywane co roku zdjęcia lotnicze mogą posłużyć do stworzenia mapy 3D Warszawy,
  • jak wygląda stołeczna opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży,
  • jak wspierać gospodarkę cyrkularną na terenie miasta,
  • jaki rodzaj zajęć dla seniorów najlepiej wpływa na ich dobrostan fizyczny i psychiczny.

Różne grupy interesariuszy – różne potrzeby komunikacyjne

Wsparliśmy Urząd m.st. Warszawy w opracowaniu strategii komunikacji programu stypendialnego, która pogodzi potrzeby informacyjne różnych grup jego odbiorców – potencjalnych stypendystów i środowiska akademickiego, urzędników, którzy będą współpracować z naukowcami oraz mieszkańców miasta, czyli ostatecznych beneficjentów całego przedsięwzięcia.

Naszym zadaniem było również wsparcie stypendystek w komunikacji popularnonaukowej ich badań, realizowanych w ramach programu stypendialnego – w tym celu na prośbę Centrum Komunikacji Społecznej zrealizowaliśmy indywidualne konsultacje oraz warsztat komunikacyjny. Do udziału w warsztacie zaprosiliśmy również urzędników.

W ramach współpracy przygotowaliśmy również pakiet materiałów komunikacyjnych – przykładowe komunikaty prasowe, scenariusz filmu podsumowującego pierwszą edycję programu oraz key visual – grafikę, która obrazuje główną ideę programu. Na podstawie przygotowanego przez nas scenariusza powstało to wideo z udziałem Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego: https://www.facebook.com/watch/?v=217366106489615.

Jako agencja PR dla naukowców, która świadczy specjalistyczne usługi dla sektora akademickiego, wiedzieliśmy, jak rozmawiać z doktorantami, aby pomóc im w przygotowaniu do wystąpień publicznych.

Przeczytaj więcej o przedsięwzięciu na stronie Urzędu Miasta:
https://stypendia.um.warszawa.pl/programy-stypendialne/4


Obróć stronę aby odblokowować.