Wydział Artes Liberales UW zespół naukowy
fot. James Sullivan

Polscy badacze ratują ginące języki, w tym wilamowski

Na świecie co kilka tygodni bezpowrotnie ginie jeden język, a wraz z nim dziedzictwo kulturowe danej społeczności. Takich zagrożonych języków, których przykłady mamy także w Polsce, jest nawet 7 tys. Jak ocalić je od zapomnienia? Rozwiązania poszukują naukowcy z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, a my wspieramy ich w promocji badań i popularyzacji wiedzy na ten temat.

Zespół Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego działa w ramach Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową pod kierunkiem dr hab. Justyny Olko, zdobywczyni licznych grantów. Naukowcy realizują projekty ze społecznością lokalną, pracują nad metodami rewitalizacji ginących języków oraz wspierają budowanie świadomości społecznej i promocję języków zagrożonych.

Odpowiadamy za promocję badań realizowanych na Wydziale „Artes Liberales” już od kilku lat. Dzięki temu informacje o działaniach na rzecz ginących języków pojawiły się na łamach najważniejszych ogólnopolskich mediów. Dbamy również o widoczność naukowców, którzy wzięli udział w kilkunastu audycjach radiowych i programach telewizyjnych. Zrealizowane na przestrzeni ostatnich lat kampanie komunikacyjne wygenerowały łącznie kilkaset publikacji, których ekwiwalent reklamowy wyniósł ponad 1 mln zł.

Mniejszości językowe w Polsce i niezwykłe laboratorium rewitalizacji językowej

W Wilamowicach, małym miasteczku na południu Polski, mieszka kilkudziesięcioosobowa społeczność, która posługuje się ginącym językiem wilamowskim. Od kilku lat badacze z „Artes Liberales” pracują wraz z mieszkańcami Wilamowic nad rewitalizacją ich języka. W 2016 do wspólnych rozmów, seminariów i warsztatów poświęconych ratowaniu ginących języków zaprosili międzynarodową społeczność badaczy oraz meksykańskich Indian, mieszkańców normandzkiej wyspy Guernsey, celtyckich Mańczyków, Łemków i Kaszubów. Uczestnicy rozmawiali o tym, w jaki sposób chronić i wzmacniać lokalne języki. Kluczowe dla tego rodzaju działań okazało się pozyskanie przez polskich badaczy prestiżowego europejskiego grantu w programie Horyzont 2020 (Twinning).

Naukowcy ruszają w świat

Zdobyty w ramach programu Horyzont 2020 grant pozwolił naukowcom na realizację projektu „Humanistyka Zaangażowana w Europie”, którego celem było opracowanie skutecznych metod rewitalizacji ginących języków i pomoc we wprowadzaniu ich w życie.

Zespół „Artes Liberales”, we współpracy z badaczami z Uniwersytetu w Lejdzie i Uniwersytetu Londyńskiego, w poszukiwaniu skutecznych metod ratowania zagrożonych języków dotarł do 30 społeczności z całego świata, w tym m.in. w Brazylii, Boliwii, Salwadorze, Tajlandii, Meksyku czy na wyspach Guernsey i Man. W projekt zaangażowały się także językowe mniejszości z Polski, w tym wspomniani już wcześniej Wilamowianie.

O ginących językach dla wszystkich

Oprócz prac badawczych naukowcy realizują też liczne przedsięwzięcia, których celem jest zwrócenie uwagi na szczególną rolę kulturową, jaką odgrywają języki mniejszościowe, a także na korzyści płynące z wielojęzyczności. W 2017 roku w Warszawie odbył się „Tydzień Różnorodności Językowej”, w ramach którego warszawiacy mogli brać udział w bezpłatnych koncertach, warsztatach, wystawach zdjęć i pokazach filmowych oraz posłuchać wielu zagrożonych wymarciem języków z całego świata. Rok później badacze włączyli się w obchody „Dnia Języka Ojczystego” w Wilamowicach, a w 2019 roku zorganizowali pierwszą edycję festiwalu filmowego „Własnymi słowami” poświęconego rdzennym kulturom i językom.

Jako specjalistyczna agencja PR dla naukowców, która buduje wizerunek nauki, znamy specyfikę projektów naukowych.

Przeczytaj komunikaty prasowe:
https://proscience.pl/newsroom/ginace-jezyki-swiata-uslyszymy-w-wilamowicach/
https://proscience.pl/newsroom/informacja-prasowa-14-listopada-2018-r-od-polski-po-meksyk-czy-salwador-wymierajace-jezyki-ktore-warto-ratowac/
https://proscience.pl/newsroom/przed-nami-miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego-21-lutego-2020-oraz-dekada-jezykow-rdzennych-2022-2032/


Obróć stronę aby odblokowować.