ACCA Polska stowarzyszenie

Europejskie targi pracy dla finansistów

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest największą międzynarodową organizacją, która zrzesza specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. ACCA przyznaje certyfikaty i tytuły zawodowe. W ten sposób utrzymuje międzynarodowy standard jakości kompetencji i umiejętności specjalistów w obszarze rachunkowości i finansów. Aby uzyskać kwalifikacje rozpoznawalne na całym świecie i potwierdzone przez ACCA, trzeba zdać kilkanaście specjalistycznych egzaminów.

ACCA co roku organizuje targi pracy w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. W 2021 roku wydarzenie odbyło się online (ACCA EU Virtual Careers Fair). To była świetna okazja dla kandydatów do pracy, żeby spotkać się online z przedstawicielami 115 firm działających na terenie całej Unii Europejskiej i porozmawiania „face-to-face” o własnej ścieżce kariery w strukturach tych organizacji. Pracodawcy oferowali zatrudnienie, staże i praktyki. Wydarzenie zostało zorganizowane zarówno z myślą o adeptach finansów, jak i pracowników już mających doświadczenie w branży oraz kadry zarządzającej finansami.

Zadaniem pro science było wsparcie polskiego oddziału ACCA w działaniach komunikacyjnych i zainteresowanie udziałem w targach kariery możliwie największej liczby studentów i absolwentów polskich uczelni na kierunkach związanych z rachunkowością i finansami.

20 uczelni, 13 tekstów i 16 postów na Facebooku

Opracowaliśmy bazę zawierającą niemal 140 kontaktów mailowych do biur karier na 50 polskich uczelniach. Przygotowaliśmy materiały gotowe do wykorzystania przez uczelnie: zaproszenie do zamieszczenia na stronach internetowych, propozycję wpisu na media społecznościowe i treść mailingu do studentów i absolwentów w imieniu biur karier.

Materiały te wykorzystali również pracownicy ACCA, którzy własnymi kanałami udostępniali je zaprzyjaźnionym wykładowcom i pracownikom odpowiedzialnym za promocję na kilkunastu najbardziej prestiżowych uczelniach ekonomicznych w Polsce.

Więcej niż jedna trzecia – bo niemal 20 – szkół wyższych wsparła komunikacyjnie targi, dystrybuując informację o wydarzeniu do młodych ludzi. Opublikowały one w sumie 13 tekstów na stronach internetowych, 16 postów na Facebooku, wysłały również 2 newslettery. W niecałe 4 dni od rozpoczęcia działań komunikacyjnych i opublikowania informacji o targach przez biura karier blisko 50 studentów zarejestrowało się na organizowane przez ACCA wydarzenie w wyniku działań naszego zespołu.

Przeczytaj więcej o zorganizowanych w 2021 roku targach ACCA EU Virtual Careers Fair.

A tu znajdziesz szczegółowe informacje na temat działalności ACCA.


Obróć stronę aby odblokowować.