Komisja Europejska instytucja publiczna

Wsparcie dla naukowców w planowaniu kariery

Zachęcenie młodych naukowców do świadomego rozwijania kariery naukowej z uwzględnieniem mobilności, międzysektorowości i interdyscyplinarności jest konieczne, aby polska nauka zbliżała się do poziomu międzynarodowego.

Dlatego w działania włączyliśmy samych naukowców w roli ambasadorów projektu: dr Agnieszkę Rawłuszko-Wieczorek – biolożkę molekularną z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dr. hab. Mariusza Sokołowicza – ekonomistę z Uniwersytetu Łódzkiego, dr. Radosława Zawiskiego z Katedry Automatyki i Robotyki Politechniki Śląskiej, dr Grażynę Szymańską-Matusewicz – socjolożkę z Uniwersytetu Warszawskiego i dr. hab. Szymona Pustelnego – fizyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dla każdego ambasadora zorganizowaliśmy sesję zdjęciową, nagrania wideo, grafiki z cytatami i okazję do wypowiedzi w mediach. Hasłem przewodnim akcji było wezwanie do działania “Zaplanuj z nami karierę naukową”.

Odpowiadaliśmy za wszystkie działania komunikacyjne – wizualną stronę projektu, treści wideo, infografiki, poradniki, biuro prasowe, media społecznościowe, materiały promocyjne i sesje fotograficzne w 5 miastach. W przedsięwzięcie zaangażowaliśmy 5 naukowców – ambasadorów akcji, którzy byli widoczni we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Z uwagi na naszą specjalizację i doświadczenie zostaliśmy zaproszeni do udziału w konsorcjum, które złożyło wniosek do programu Horyzont 2020. Konsorcjum koordynował Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, a obok nas uczestniczyły w nim Uniwersytet Łódzki, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska i Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

W ramach projektu dotarliśmy do ponad 2,5 mln odbiorców. Wisienką na torcie było włączenie w projekt grywalizacji – wspólnie z firmą Gerere zaprojektowaliśmy grę mobilną dla młodych naukowców, w której wcielali się w sylwetki znanych uczonych, aby przejść przez różne scenariusze rozwoju ścieżki zawodowej. Finalnie zagrało w nią 750 naukowców. Gra na tyle spodobała się w Komisji Europejskiej, że po zakończeniu projektu rozmawiano o przetłumaczeniu jej na język angielski i wcielenie w działania na poziomie europejskim.

Świadczymy specjalistyczne usługi PR dla uczelni, instytutów naukowych i badawczych oraz firm B+R. Dlatego znamy programy ramowe UE i mamy łatwość poruszania się po tej materii. Mamy dotarcie do naukowców z całej Polski i wiemy, jak z nimi pracować.

Przeczytaj o projekcie:
https://www.euraxess.pl/pl/poland/projekt-naukowiec

Zobacz przykładowe wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=L95wrEFM_n4&ab_channel=EuraxessPolska

Przeczytaj komunikat prasowy:
https://proscience.pl/newsroom/gliwice-i-katowice-pazdziernikowe-dni-kariery-i-mobilnosci-dla-mlodych-naukowcow/


Obróć stronę aby odblokowować.