Instytut B61 stowarzyszenie

Wystawa art&science podczas Expo 2020 w Dubaju

Przedmiot działań komunikacyjnych:

Wystawa ART‐SCIENCE‐SOCIETY, stworzona przez Jana Świerkowskiego wraz z Instytutem B61, która promuje województwo Kujawsko-Pomorskie na EXPO 2020 w Dubaju.

Cel działań komunikacyjnych pro science:

Budowanie widoczności Jana Świerkowskiego wraz z Instytutem B61 podczas EXPO 2020 w Dubaju. Jednocześnie zależało nam na tym by przedstawić Jana Świerkowskiego jako futurologa, wizjonera i założyciela grupy art.&science Instytut B61. Efektem działań komunikacyjnych miały być publikacje informujące o tym, że Jan Świerkowski i IB61 przygotowali wystawę, która promuje Polskę i województwo Kujawsko-Pomorskie poprzez metaforę kosmosu i nieba.

Działania po stronie pro science:

W celu zrealizowania założeń działań komunikacyjnych przygotowaliśmy bazy kontaktów do mediów (redakcje i dziennikarze) oraz różne wersje komunikatów prasowych, które miały na celu przedstawienie odmiennych aspektów wystawy stworzonej przez Jana Świerkowskiego i Instytut B61.
Opracowane przez nas bazy zawierały blisko 320 kontaktów do dziennikarzy i redakcji (radio, telewizja, prasa, portale internetowe) o profilu regionalnym (Kujawsko-Pomorskie), kulturalnym, naukowym, technologicznym oraz ogólnoinformacyjnym. Każdy z powyższych profili medium wymagał przedstawienia innego ujęcia wystawy. W tym celu przygotowaliśmy 5 różnych komunikatów prasowych oraz unikalnie treści mailingów.

Oprócz kontaktów z mediami, na czas trwania EXPO 2020 w Dubaju, zajęliśmy się prowadzeniem profilu na Facebooku Instytutu B61. W celu nagłaśniania i budowania widoczności wystawy w mediach społecznościowych przygotowaliśmy 13 unikalnych postów, które przedstawiały różne elementy wystawy i wydarzenia, zorganizowane przez Jana Świerkowskiego i Instytut B61, podczas EXPO. Oprócz tego doradzaliśmy Janowi Świerkowskiemu jak koordynować działania komunikacyjne w mediach społecznościowych z partnerami, którzy również angażowali się w promocje Polski w Dubaju.

Działania w mediach społecznościowych wymagały od nas przygotowania zestawienia organizacji, które potencjalnie mogłyby zainteresować się osobą Jana Świerkowskiego i Instytutem B61 i jednocześnie budować zasięgi postów na Facebooku (organizacje te były oznaczane za pomocą tagów w postach).

Największym wyzwaniem dla pro science było zainteresowanie mediów tematem EXPO, które w momencie realizowania działań komunikacyjnych trwało już blisko 5 miesięcy.

Efekty działań pro science:

W wyniku działań komunikacyjnych zainicjowaliśmy 38 publikacji w radiu, prasie i portalach internetowych. W 25 materiałach pojawia się Jan Świerkowski, 8 z nich to audycje radiowe. 24 z 38 materiałów to publikacje internetowe. Według szacunków Instytutu Monitorowania Mediów, poziom dotarcia zainicjowanych przez nas publikacji, to blisko 1mln odbiorców.
W kontekście działań prowadzonych w mediach społecznościowych, zasięg organiczny wszystkich dodanych przez nas postów wyniósł 21,5 tys., a wpisy zgromadziły ponad 300 polubień i reakcji.


Obróć stronę aby odblokowować.