3 lipca 2023

Dlaczego działalność ‘pro science’ jest ważna? 8 powodów na 8 urodziny firmy

  1. rozwój technologiczny kraju jest uzależniony od liczby przedsięwzięć we współpracy nauki i biznesu
  2. przemysł definiuje problemy technologiczne, które trzeba rozwiązać, aby przyspieszać rozwój gospodarczy kraju i polepszać jakość życia ludzi - do ich rozwiązania potrzebuje naukowców
  3. są dostępne źródła finansowania prac badawczo-rozwojowych - pieniędzy jest obecnie więcej niż zainteresowanych, aby z nich korzystać
  4. firmy mają trudność w nawiązaniu współpracy z naukowcami - brakuje im informacji o tym, kto, gdzie i co bada, dostępu do wyników i samych naukowców, czasu i cierpliwości, aby przedzierać się przez “wieże z kości słoniowej”
  5. naukowcy nie traktują problemów technologicznych firm jako punktu wyjścia dla swoich projektów naukowych, ponieważ chcą badać zagadnienia, które są ważne z ich perspektywy - wyniki prac naukowych w znaczącej większości nie dotyczą zatem istniejących problemów gospodarczych, co więcej o znakomitej części tych badań w ogóle nie można się dowiedzieć bez analizowania publikacji naukowych, które są napisane w specyficzny i hermetyczny sposób
  6. równocześnie sposób myślenia i działania naukowców jest prawidłowy - dostosowany do celów, które wyznacza im system finansowania nauki i szkolnictwa wyższego
  7. od kilku lat małymi kroczkami wdraża się zmiany systemowe, które wskazują naukowcom nowe kierunki działania, np. doktoraty wdrożeniowe, ministerstwo promuje idee popularyzacji, społecznej odpowiedzialności nauki, a nawet stworzono nowe kryterium oceny dorobku naukowego - wpływ społeczno-gospodarczy, które uzależnia wysokość finansowania z budżetu państwa od projektów realizowanych na styku nauki i otoczenia społeczno-gospodarczego - to nie jest jednak wystarczające, aby przemysł otrzymał to czego chce - przedsiębiorczego naukowca, który ma mindset na realne problemy gospodarcze i wdrażanie zmian
  8. biznes i nauka są w konflikcie - strukturalnym (wprowadzonym przez system i regulacje), interesów (biznes traci pieniądze na skutek problemów technologicznych i nie może się rozwijać tak szybko, jak chce), wartości (to dotyczy różnych motywacji, ale też zupełnie innych sposobów myślenia i działania, ludzie biznesu to zadaniowcy, naukowcy to w przewadze umysły analityczne), danych (każdej ze stron brakuje pewnych informacji, aby zrozumieć drugą), ale też relacji (brak zaufania)

Jednym z rozwiązań tego złożonego problemu jest nasza działalność - inicjujemy transfer wiedzy naukowej.


Obróć stronę aby odblokowować.