8 września 2017

Agencja Science PR podpisała umowę z Wydziałem Artes Liberales UW

Zadaniem agencji jest nagłośnienie w mediach wydarzeń organizowanych w ramach projektu naukowego, którego celem jest ochrona języków zagrożonych wymarciem.

Projekt „Humanistyka Zaangażowana w Europie: budowanie potencjału dla partycypacyjnych badań dziedzictwa językowo-kulturowego” jest realizowany w ramach ósmego programu ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020 (konkurs Twinning).

Umowę podpisano do września 2017 roku. Agencja została wybrana w drodze rekomendacji.

Obróć stronę aby odblokowować.