7 października 2019

Badania i rozwój w cenie. Branża medyczna wyda na nie 240 miliardów dolarów

Największe firmy medyczne na badania i rozwój w ciągu pięciu lat wydadzą blisko 240 miliardów dolarów – wynika z prognoz dr. Waldemara Karpy, który przez dwa lata analizował światowy sektor medyczny. To kwota, za którą można byłoby na przykład wybudować blisko 500 Stadionów Narodowych.

Jak wynika z analizy rynku medycznego zawartej w wydanej w tym roku książce „Osobliwości innowacji medycznych. Analiza ekonomiczna”, sektor medyczny jest obecnie światowym liderem inwestycji w badania i rozwój.

Firmy z sektora medycznego, a w szczególności te z gałęzi biofarmaceutycznej (badającej zależność między właściwościami leku a reakcją człowieka na lek), na badania przeznaczają ponad 14 procent przychodów, czyli trzy razy więcej niż na przykład producenci elektroniki użytkowej, i aż pięć razy więcej niż branża lotnicza czy motoryzacyjna.

Najwięcej w badania i rozwój inwestują: w branży sprzętu medycznego – Medtronic (2,7 mld dolarów); w branży farmaceutycznej i biofarmaceutycznej – Roche (11,7 mld dolarów). Całkowite wydatki branż w najbliższych pięciu latach mają wynieść 237,5 mld dolarów (203,9 mld w branży farmaceutycznej oraz 33,5 mln w gałęzi sprzętowej).

– Przychody liderów przemysłu farmaceutycznego porównywalne są z przychodami największych firm technologicznych, jak choćby Apple’a gdzie kształtują się na poziomie 260 mld dolarów – podkreśla dr Waldemar Karpa, ekspert w dziedzinie ekonomii i zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego, który podczas pracy nad książką przeanalizował wiele badań (w tym przytaczane dane firmy analitycznej EvaluatePharma).

Zestawienie firm działających w branży medycznej zdominowały te ze Stanów Zjednoczonych, choć o swoją pozycję walczy też kilka podmiotów z Europy oraz Chin.

Pieniądze i innowacje w sektorze medycznym

Według szacunków firmy doradczej Frost & Sullivan przychody firm sektora medycznego zdrowia w 2017 r. osiągnęły wartość niespełna 1,8 bln dolarów amerykańskich (1800 mld dol.), przekraczając tym samym globalne przychody firm branży samochodowej (1,6 bln dolarów amerykańskich).

38,5 proc. globalnych przychodów sektora medycznego generują firmy z kontynentu północnoamerykańskiego, niespełna 23 proc. to firmy europejskie, a 18,5 proc. wypracowują podmioty z Azji (z wyłączeniem Japonii, gdzie firmy z tego kraju generują 10 proc. przychodów w branży). Reszta świata jest na szarym końcu. Za rozwojem sektora medycznego stoją ogromne pieniądze przeznaczane na badania i rozwój, co przekłada się też na innowacje.

– Najnowsze wskaźniki innowacyjności, w tym Dervent World Patent Index, pokazują, że firmy tworzące i dostarczające specjalistyczną aparaturę medyczną oraz koncerny farmaceutyczne wygenerowały 18 proc. światowych innowacji, a wliczając sektor biotechnologii, aż 31 proc. – zaznacza dr Karpa.

Nowoczesne technologie medyczne umożliwiają coraz skuteczniejszą walkę z chorobami, które do tej pory były odporne na leczenie – rak piersi, choroby serca czy stwardnienie rozsiane. Dzięki możliwości prowadzenia coraz skuteczniejszych badań przesiewowych lekarze mogą walczyć z nimi we wczesnych stadiach.

Książka „Osobliwości innowacji medycznych. Analiza ekonomiczna” została wydana nakładem wydawnictwa Poltext. Badania zostało sfinansowane przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Tekst prezentuje wyniki badań naukowych, które popularyzujemy w ramach działań PR dla uczelni. To przykład, jak popularyzować nauki humanistyczno-społeczne oraz jak popularyzować granty naukowe.

Obróć stronę aby odblokowować.