22 lutego 2017

Banki spółdzielcze rozwijają mały i średni biznes

Dzięki bankom spółdzielczym powstaje więcej małych i średnich firm. Jest odwrotnie, jeśli na lokalnym rynku dominują banki należące do zagranicznych inwestorów. Wtedy przedsiębiorczość słabnie. Tak wynika z badań uczonych z Polski, Stanów Zjednoczonych i Francji.

Naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego, Fordham University i IÉSEG School of Management przez trzy lata (od 2013 roku) analizowali relacje między spółkami zatrudniającymi do 250 osób a bankami w Polsce. Okazało się, że przedsiębiorstwa z sektora MŚP łatwiej zdobywają wsparcie finansowe w bankach spółdzielczych.

– Ustaliliśmy, że lokalna silna pozycja tego rodzaju banków sprzyja zakładaniu nowych firm, np. indywidualnej działalności gospodarczej – wyjaśnia kierujący badaniami prof. Krzysztof Jackowicz.

– Odwrotna zależność pojawia się w przypadku rynków zdominowanych przez banki, które należą do zagranicznych inwestorów. Takie banki mają negatywny wpływ na dostęp małych i średnich firm do kredytów – podkreśla naukowiec z Katedry Bankowości i Ubezpieczeń Akademii Leona Koźmińskiego.

Dlaczego? Prof. Jackowicz wyjaśnia, że małe firmy bywają mniej stabilne finansowo. Trudniej jest im udokumentować dobre wyniki, dzięki którym dostaną kredyt. Dlatego banki spółdzielcze stawiają na bliską współpracę i sprawdzanie, czy przedsiębiorstwu można zaufać. Relacja wpływa wtedy na decyzję kredytową. Jednak, jak dodaje ekspert, ma to też ciemne strony. Bankowość relacyjna i opieranie się na miękkiej informacji mogą sprzyjać powstawaniu złych kredytów, co pogarsza kondycję bankowości spółdzielczej. Bliskie powiązania z lokalnymi bankami mogą też utrudniać małym i średnim firmom zmianę obsługującego ich banku.

Badania, wspólnie z prof. Krzysztofem Jackowiczem z Akademii Leona Koźmińskiego, prowadzili: Iftekhar Hasan z amerykańskiego Fordham University i Bank of Finland, Oskar Kowalewski z IÉSEG School of Management z Francji oraz Łukasz Kozłowski z Akademii Leona Koźmińskiego. Ustalenia, dotyczące relacji banków i lokalnego biznesu, były prezentowane na konferencjach w Argentynie, Szwecji i Francji. Prace sfinansowało Narodowe Centrum Nauki.


Tekst prezentuje wyniki badań naukowych, które popularyzujemy w ramach działań PR dla uczelni. To przykład, jak popularyzować nauki humanistyczno-społeczne oraz jak popularyzować granty naukowe.

Obróć stronę aby odblokowować.