29 października 2020

Cała emigracja naukowa w zasięgu kliknięcia

Mieszkają najczęściej w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych i napędzają rozwój nauki na świecie. Polscy naukowcy, niezależnie od miejsca zamieszkania, to nasze narodowe dobro, a teraz jest szansa, by wykorzystać ich potencjał. Pomoże w tym Polonium Network (www.poloniumnetwork.org) – platforma społecznościowa, która ułatwi ludziom nauki bycie w stałym kontakcie.

Dane GUS wskazują, że pod koniec 2018 roku poza Polską mieszkało 2,5 mln naszych obywateli. Spora grupa to osoby z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, tysiące z nich to uznani  naukowcy.

− Wyjazd naszych naukowców za granicę najczęściej postrzegany jest jako strata. W praktyce jest to dobra okazja do nabywania doświadczenia i kontynuowania kształcenia w międzynarodowym środowisku. W Fundacji Polonium uważamy, że zapewnienie połączenia z polskimi firmami i naukowcami, ułatwiającego wymianę pomysłów i doświadczeń, przyniesie wszystkim najwięcej korzyści – mówi dr Katarzyna Makowska, prezes zarządu Fundacji Polonium.

Polonia naukowców gotowa do współpracy

Polskich naukowców na obczyźnie łączy wspólny mianownik – poczucie więzi z Polską. Tak wynika z raportu Fundacji Polonium z 2018 roku pt. „Polska diaspora naukowa jako źródła kapitału społecznego”. Wielu z nich kontynuuje swoją karierę poza granicami ojczyzny, ale odczuwa potrzebę bycia „na bieżąco” i wciąż interesuje się grantami naukowymi, ogłoszeniami o pracę dla specjalistów czy prowadzonymi badaniami naukowymi na terenie Polski.

− W pracy naukowej nie ma jasno wyznaczonych dróg, dlatego to, co teraz może nam się wydawać ciekawą znajomością, w przyszłości może się przekształcić w fascynującą współpracę. Raport przygotowany przez Fundację Polonium pokazuje, że ponad 60 proc. naukowców pracujących za granicą jest zainteresowanych nawiązaniem współpracy z środowiskiem naukowym w kraju. Jest to sytuacja bardzo korzystna dla obu stron. W takim współdziałaniu istotne są dwa elementy – wiedza na temat zainteresowań naukowych i możliwość szybkiego dotarcia do osób, które chciałyby z nami współpracować – podkreśla dr Dominika Czerniawska z Uniwersytetu Warszawskiego, współautorka raportu.

Polscy naukowcy na celowniku biznesu

Fundacja Polonium chce skupić wykwalifikowanych absolwentów, doktorantów i profesorów na wspólnej sieciowej platformie. Celem Polonium Network jest zbudowanie szerokiej sieci kontaktów w środowisku naukowym poprzez wykorzystywanie potencjału wiedzy, doświadczenia oraz inicjowania współpracy z polskimi naukowcami z całego świata. 

− Skupienie w jednym miejscu tylu specjalistów to szansa na współpracę z biznesem i przedsiębiorcami. Globalny charakter Polonium Network pozwala także, by polskie firmy, m.in. z branży biotechnologicznej, mogły pozyskać nowych współpracowników, by osoby zainteresowane nauką i karierą w Polsce mogły w kompleksowy sposób zdobyć wiedzę o takich możliwościach – mówi dr Katarzyna Makowska, prezes zarządu Fundacji Polonium.

Budowanie sieci powiązań między naukowcami to szansa na efektywną międzynarodową współpracę. Dlatego kontaktem z polskimi naukowcami pracującymi poza Polską zainteresowana jest też polska branża B+R.

− Nauka i przemysł coraz bardziej rozumieją potrzeby rozwoju, który przejawia się w budowaniu kompetentnych zespołów otwartych na zdobywanie wiedzy, jej praktyczne wykorzystanie i przekazywanie innym. Trend związany z przyciąganiem polskich talentów naukowych do kraju niezmiennie utrzymuje się od kilku lat i jest związany głównie z potrzebą rozwoju polskiego przemysłu, technologii i nauki – twierdzi Karolina Jarosińska, założycielka i dyrektor zarządzająca EXECMind.

Wtóruje jej dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), organizacji, która koordynuje i realizuje programy wymiany naukowców między Polską i innymi krajami.

− Wsparcie polskiej społeczności naukowej to przedsięwzięcie, które powinno być popierane ze wszystkich możliwych stron. Budowanie sieci powiązań pomiędzy naukowcami, ośrodkami naukowymi i firmami to klucz w usprawnieniu funkcjonowania świata naukowego. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z całych sił będzie wspierać budowę Polonium Network – podkreśla Żebrowska.

Obróć stronę aby odblokowować.