18 września 2017

Controlling pomoże instytucjom kultury

Można efektywniej zarządzać instytucjami kultury. Pomogą w tym narzędzia controllingu dopasowane do specyfiki i potrzeb publicznych organizacji. Tak wynika z badań dr. Pawła Wnuczaka z Akademii Leona Koźmińskiego. Właśnie ukazała się książka zawierająca gotowe rozwiązania, które usprawnią zarządzanie instytucjami kultury.

Dr Paweł Wnuczak pomagał instytucjom kultury w poszukiwaniu wsparcia finansowego z Unii Europejskiej. Współpracując z nimi, zauważył, że nie korzystają z narzędzi umożliwiających skuteczne i optymalne zarządzanie organizacją. Badacz postanowił sprawdzić, czy controlling, który stosowany jest przede wszystkim w przedsiębiorstwach, może skutecznie wspierać zarządzanie instytucjami kultury. W tym celu przeanalizował niemal 60 polskich placówek finansowanych z budżetu państwa, m.in. teatry, muzea i opery.

– Badania pokazały, że controlling, a więc system wspomagania kadry kierowniczej w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania, świetnie sprawdza się również w organizacjach, w których nacisk kładziony jest na stopień realizacji misji, a nie na wyniki finansowe – dowodzi dr Paweł Wnuczak, kierownik studiów podyplomowych z dziedziny finansów w Akademii Leona Koźmińskiego, specjalista w obszarze planowania i wdrażania systemów controllingu.

Naukowiec zwraca uwagę na cztery kluczowe narzędzia controllingu, które można dostosować do specyfiki publicznych placówek kultury: zrównoważoną kartę wyników, ocenę opłacalności projektów, budżetowanie oraz rachunek kosztów. Odpowiednio przystosowane zwiększą efektywność instytucji kultury, ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji, osiąganie celów. To z kolei usprawnia ich funkcjonowanie.

Rozwój kultury w Polsce uzależniony jest od wydatków budżetowych, a te, zgodnie z powszechną opinią, są niewystarczające. Ponadto zdaniem dr. Pawła Wnuczaka wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie nie należy się spodziewać większych funduszy na kulturę, a raczej stagnacji w ich przydzielaniu.

– Eksperci wciąż nie mają pewności, czy Polskę stać na program 500 plus i obniżenie wieku emerytalnego. Te reformy to duże wyzwania dla rządu, ale jeszcze większe dla instytucji kultury, które powinny przygotować się na stagnację w przydzielaniu środków – wnioskuje dr Paweł Wnuczak.

Właśnie ukazała się książka dr Pawła Wnuczaka pt. „Controlling w instytucjach kultury” (Poltext, 2017). Naukowiec prezentuje w niej wyniki badań prowadzonych w latach 2012–2015 nad możliwością i zasadnością dostosowania oraz wdrożenia narzędzi controllingu do potrzeb instytucji kultury, a także gotowe rozwiązania, które pomogą skutecznie zarządzać tymi placówkami.

Program studiów magisterskich z finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego został uznany za jeden z najlepszych na świecie według rankingu „Financial Times” (15. miejsce na świecie).


Tekst prezentuje wyniki badań naukowych, które popularyzujemy w ramach działań PR dla uczelni. To przykład, jak popularyzować nauki humanistyczno-społeczne oraz jak popularyzować granty naukowe.

Obróć stronę aby odblokowować.