2 czerwca 2016

Forum grafenowe w Warszawie

W czerwcu w Warszawie odbędzie się Graphene Week – najważniejsza na świecie naukowa konferencja poświęcona grafenowi. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME). Wybór Polski na miejsce konferencji to wyraz uznania europejskich naukowców dla wkładu ITME w badania nad grafenem.

W ramach Graphene Week (13-17 czerwca) do Warszawy przyjedzie około 600 czołowych badaczy pracujących nad wytwarzaniem i wykorzystaniem grafenu. Jest to materiał składający się z pojedynczej warstwy atomów węgla, ma on szerokie zastosowanie – może posłużyć m.in. do produkcji elastycznych smartfonów, baterii o zwiększonej wydajności czy rozwoju terapii antynowotworowych.

W trakcie konferencji odbędą się liczne sesje i prelekcje dotyczące stanu badań nad grafenem i jego zastosowaniem w przemyśle, w tym w elektronice czy biomedycynie. Uczestnicy będą mogli zobaczyć prototypy urządzeń wykorzystujących grafen oraz odwiedzić stoiska m.in. polskich firm i instytucji naukowych zaangażowanych w projekty grafenowe.

Konferencja Graphene Week jest organizowana przez Komisję Europejską w ramach Graphene Flagship – 10-letniego projektu Unii Europejskiej. Jego celem jest rozwój badań naukowych nad wykorzystaniem grafenu i innych materiałów dwuwymiarowych w różnych dziedzinach życia i gospodarki. Graphene Flagship to jedno z dwóch flagowych przedsięwzięć, które wygrały konkurs w europejskim programie Nowe Technologie i Technologie Przyszłości. Na realizację obu tych projektów Komisja Europejska przeznaczyła blisko miliard euro. Koordynatorem Graphene Flagship jest Chalmers University of Technology w Göteborgu w Szwecji.

– Poprzednie edycje konferencji odbyły się w ośrodkach, które odgrywają znaczącą rolę w pracach nad grafenem. Pierwszą zorganizował Chalmers University of Technology. Druga odbyła się w Manchesterze, gdzie pracują odkrywcy grafenu i nobliści, profesorowie Andriej Gejm i Konstantin Novoselov. O organizację trzeciej poproszono nasz instytut w uznaniu wkładu naszych naukowców, a w szczególności doktora Włodzimierza Strupińskiego, który jest jednym z prekursorów badań nad grafenem – mówi dr inż. Ireneusz Marciniak, dyrektor ITME. Polscy naukowcy zdobyli uznanie badaczy z Europy dzięki opracowaniu nowych i udoskonaleniu istniejących metod produkcji grafenu oraz jego zastosowań.

Partnerem strategicznym wydarzenia jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, zaś patronami honorowymi są: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konferencję współorganizuje Uniwersytet Warszawski. Więcej informacji o wydarzeniu: www.graphene-flagship.eu.

Tekst prezentuje projekt, który promujemy w ramach działań PR dla innowacji i prac B+R

Obróć stronę aby odblokowować.