11 września 2017

Gliwice i Katowice: październikowe Dni Kariery i Mobilności dla młodych naukowców

Podczas otwartych Dni Kariery i Mobilności dowiedzą się m.in., skąd pozyskać granty na badania i jak nawiązać współpracę z biznesem. Wydarzenie odbędzie się 17 października br. w Gliwicach oraz 18-19 października br. w Katowicach. Informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej - gliwice.projektnaukowiec.pl.

Młodzi badacze spotkają się ze stypendystami krajowych i zagranicznych programów grantowych, przedstawicielami instytucji grantowych, ekspertami z różnych dziedzin nauki i sektora akademickiego. Dla uczestników dostępni będą także doradcy kariery oraz przedstawiciele biznesu.

Podczas pierwszego dnia zatytułowanego „Sprawdź, jak to zrobić” uczestnicy zapoznają się z ofertą polskich i międzynarodowych grantów. Drugi dzień pod hasłem „Nauka, kariera, biznes” przybliży uczestnikom możliwości i korzyści wynikające ze współpracy z sektorem prywatnym. Trzeciego dnia odbędą się warsztaty, na których młodzi naukowcy będą mogli wzmocnić kompetencje niezbędne w pracy badacza i rozwoju kariery naukowej.

- Trzy kluczowe elementy udanej kariery naukowej to: międzynarodowość, interdyscyplinarność i międzysektorowość. Aby odnosić sukcesy, naukowiec powinien rozwijać swoją karierę, uczestnicząc w badaniach za granicą, współpracować z naukowcami różnych dziedzin i wykorzystywać swoją wiedzę w innych niż nauka sektorach. Do tego będziemy zachęcać podczas dni kariery, które przygotowaliśmy - mówi Katarzyna Markiewicz-Śliwa z Regionalnego Punktu Kontaktowego przy Politechnice Śląskiej, która koordynuje przebieg wydarzenia.

Uczestnicy wydarzenia i użytkownicy euraxess.pl będą mogli wyrazić opinię na temat możliwości rozwoju kariery naukowej za pośrednictwem ankiety. Organizatorzy podsumują jej wyniki w postaci raportu, który przedstawią Komisji Europejskiej i polskim instytucjom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki naukowej. Będzie to głos młodego pokolenia naukowców, który może się przyczynić do kształtowania przepisów i ich warunków pracy.

Organizatorzy przygotowali także specjalnie na tę okoliczność grę z nauką w tle w wersji na smartfony. Będzie dostępna zarówno dla odwiedzających wydarzenie, jak i wszystkich użytkowników stron: gliwice.projektnaukowiec.pl i euraxess.pl.

Gliwickie Dni Kariery i Mobilności odbędą się 17 października br. w auli B Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B. Katowickie zaś ­– 18 i 19 października br. w auli im. Kazimierza Lepszego (rektorat Uniwersytetu Śląskiego) przy ul. Bankowej 12 oraz w Centrum Dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Medyków 12. Aby wziąć w nich udział, wystarczy się zarejestrować na stronie gliwice.projektnaukowiec.pl.

Wydarzenie koordynują: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Politechnice Śląskiej i Regionalne Centrum Euraxess. Poza Gliwicami i Katowicami wydarzenie odbędzie się w czterech miastach: w Łodzi, Warszawie i Krakowie oraz Poznaniu.

W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej w grudniu w Warszawie odbędzie się także seminarium dla publicznych i prywatnych instytucji z logo HR Excellence in Research działających w sferze B+R (Badania i Rozwój), zatrudniających naukowców oraz finansujących badania. Spotkanie ma być okazją do dyskusji na temat poprawy warunków pracy dla naukowców w polskich instytucjach.

Zespół projektowy tworzą również: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Science PR, firma wyspecjalizowana w promocji nauki. Konsorcjum, pod kierunkiem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, pozyskało na ten cel 85 tys. euro z unijnego programu ramowego Horyzont 2020.

Tekst prezentuje projekt, który promujemy w ramach działań PR dla edukacji i szkolnictwa wyższego (w tym naukowców).

Obróć stronę aby odblokowować.