4 marca 2019

INVESTIN i Science PR stworzą bazę wiedzy dla Agencji Rozwoju Przemysłu

W lutym 2019 roku Science PR podpisało umowę z INVESTIN sp. z o.o. na realizację usług świadczonych na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji”. Działania te będą prowadzone przez 4 lata do grudnia 2022 roku.

„Sieć Otwartych Innowacji” to projekt grantowy zainicjowany i koordynowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu „Sieć Otwartych Innowacji” jest aktywizowanie i intensyfikowanie transferu technologii pomiędzy środowiskiem innowacyjnym a sektorem mikro, małych i średnich polskich przedsiębiorstw. Do zadań Science PR będzie należeć przygotowanie materiałów tekstowych i wizualnych przybliżających tematykę otwartych innowacji, transferu technologii i innych zagadnień związanych z innowacyjną gospodarką. ARP wybrało INVESTIN sp. z o.o. w ramach procedury zamówień publicznych. Science PR jest głównym i jedynym podwykonawcą INVESTIN sp. z o.o.

Obróć stronę aby odblokowować.