22 czerwca 2020

Jak zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Europie? Koncepcja instytutów badawczych międzynarodowego konsorcjum EU-LIFE

17 czerwca 2020 r., Barcelona: EU-LIFE, konsorcjum zrzeszające 14 wiodących europejskich instytutów z dziedziny nauk o życiu, ogłasza koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i przygotowania Europy na kolejne kryzysy zdrowotne, powstałą w oparciu o wnioski wyciągnięte z pandemii COVID-19.

Obecna pandemia COVID-19 dramatycznie uwidoczniła, jak podatne na zagrożenia jest bezpieczeństwo zdrowotne w Europie. Zdrowie i dobre samopoczucie obywateli krajów europejskich wymaga długoterminowej wizji i lepszej współpracy między tymi krajami, co docelowo pozwoli lepiej przygotować się i reagować na przyszłe potencjalne zagrożenia i kryzysy zdrowotne.

Tylko badania oparte na odkryciach, osadzone w silnym systemie ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej, przyniosą Europie trwałe i szybkie rozwiązania problemów zdrowotnych społeczeństwa. Jest to konieczne i niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli Europy.

Wieloletnie ramy finansowe UE (WRF, ang. MFF) muszą w większym stopniu koncentrować się na bezpieczeństwie zdrowotnym i wzmocnić jego podstawy. Ostatni wniosek Komisji Europejskiej w sprawie WRF uwzględnia powyższe postulaty, ale oczywistym jest, że przyznane fundusze są niewystarczające, aby dokonać pilnych inwestycji w badania naukowe i innowacje, które są potrzebne do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowia.

Tym samym, wzywamy do bardziej zintensyfikowanej współpracy, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie krajowym oraz globalnym, w zakresie badań i innowacji, infrastruktury, interoperacyjności danych, doradztwa naukowego oraz reagowania na sytuacje kryzysowe.

René Medema, przewodniczący EU-LIFE i dyrektor Holenderskiego Instytutu Onkologii, mówi: „Aby zabezpieczyć bezpieczeństwo zdrowotne obywateli Europy, państwa członkowskie UE muszą zwiększyć inwestycje w programy badawczo-rozwojowe wysokiego ryzyka oraz wesprzeć przemysł farmaceutyczny. Łącząc tylko te dwa aspekty, możemy skutecznie zaspokoić potrzeby medyczne obywateli Europy ”.

„Za każdym razem, gdy pojawia się nowy globalny kryzys, wszyscy szukamy rozwiązań w nauce, ponieważ wiemy, że istniejące rozwiązania dotyczące poprzednich kryzysów, jak np. AIDS, wynikają z badań opartych na odkryciach. Dlatego wzywamy Radę Europejską do wsparcia budżetu programu „Horyzont Europa” i zapewnienia niezbędnych zasobów do prowadzenia badań opartych na odkryciach”, powiedziała Marta Agostinho, koordynator EU-LIFE.

Pełna treść oświadczenia: How to ensure health safety in Europe? The vision of EU-LIFE research institutesThe vision of EU-LIFE research institutes(tekst tylko w wersji angielskiej).

Konsorcjum EU-LIFE

Konsorcjum EU-LIFE zrzesza instytuty badawcze, których misją jest wspieranie i umacnianie europejskiej doskonałości naukowej. EU-LIFE realizuje ideę odpowiedzialnej nauki, m.in. poprzez promowanie integracji różnorodnych środowisk naukowych, wspieranie równowagi płci i rozwoju kariery naukowców oraz rzetelną ocenę jakości badań. Członkowie konsorcjum są wiodącymi instytutami badawczymi w swoich krajach, cieszącymi się również międzynarodową sławą dzięki wysokiej jakości prowadzonych badań, szerokiemu transferowi wiedzy i rozwijaniu talentów. Od momentu założenia, tj. od 2013 r., EU-LIFE jest ważnym uczestnikiem europejskiej polityki naukowej oraz szeroko pojętego dialogu politycznego krajów UE. Od stycznia 2020 r. do konsorcjum dołączył Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (zobacz: MIBMiK pierwszym polskim członkiem prestiżowego konsorcjum EU-LIFE ).

Członkowie EU-LIFE

Center for Genomic Regulation (CRG, Spain) | Central European Institute of Technology (CEITEC, Czech Republic) | European Institute of Oncology (IEO, Italy) | Flanders Institute For Biotechnology (VIB, Belgium) | Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (FMI, Switzerland) | Institut Curie (France) | Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM, Finland) | Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC, Portugal) | Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, MIBMiK (International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, IIMCB, Poland) | Max Delbrück Center for Molecular Medicine in the Helmholtz Association (MDC, Germany) | Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences (CeMM, Austria) | The Babraham Institute (BI, United Kingdom) | The Netherlands Cancer Institute (NKI, The Netherlands) | The University of Copenhagen Biotech Research & Innovation Centre (BRIC, Denmark).

Obróć stronę aby odblokowować.