15 października 2020

#ocenadorobkunaukowego2.0 – 3 dyskusje o tym, jak wdrożyć się w nowe zasady ewaluacji nauki na uczelni

Czy nowe zasady oceny dorobku naukowego faktycznie wymagają nowej strategii publikacyjnej naukowca? Jak nowy system ewaluacji dorobku naukowego wpłynie na klimat organizacyjny i reguły gry na uczelniach? PCG Academia i Fundacja Rektorów Polskich zapraszają na 3 dyskusje online o tym, jak wdrożyć się w nowe zasady ewaluacji nauki na uczelni.

MNiSW zapowiedziało premierę nowego narzędzia do pomiaru dorobku naukowego uczelni. System Ewaluacji Działalności Naukowej (SEDN) to oprogramowanie, którego celem jest zaprezentowanie kondycji polskiej nauki w ujęciu dyscyplinarnym. Wcześniej ocena dorobku naukowego bazowała na analizie osiągnięć poszczególnych jednostek naukowych. Jak sprawnie odnaleźć się i przystosować do nowej rzeczywistości? Czy to faktycznie nowa rzeczywistość, czy może inny sposób mówienia o tym, do czego wszyscy naukowcy są już przyzwyczajeni?

– Teoretycznie przestawienie się uczelni na nowy sposób prezentowania osiągnięć naukowych wymaga jedynie innej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych o publikacjach naukowych. W praktyce ta zmiana wymaga zaangażowania całej społeczności akademickiej, zaczynając od pracowników naukowych – mówi prof. Łukasz Sułkowski, kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jego zdaniem, każda zmiana systemowa powoduje duże zmiany na poziomie funkcjonowania organizacji i ich pracowników. W tym przypadku dodatkowym utrudnieniem jest to, że zmiana dokonuje się w trakcie, a nie na początku nowego okresu ewaluacji.

– Wyniki pierwszej ewaluacji według nowych reguł budzą więc olbrzymią niepewność środowiska akademickiego. Choć jesteśmy w okresie przejściowym, warto już teraz wymienić się wnioskami i pierwszymi doświadczeniami – dodaje prof. Sułkowski.  

PCG Academia i Fundacja Rektorów Polskich zapraszają na 3 dyskusje online. Spotkania poprowadzi prof. Łukasz Sułkowski, kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  • 21 października, g. 13:30-15, Czy nowe zasady oceny dorobku naukowego faktycznie wymagają nowej strategii publikacyjnej naukowca?
  • 28 października, g. 13:30-15, Współpraca czy rywalizacja – jak nowy system ewaluacji dorobku naukowego wpłynie na klimat organizacyjny uczelni?
  • 4 listopada, g. 13:30-15, Reguły gry na uczelniach – jak się zmienią pod wpływem nowego systemu oceny dorobku naukowego?

Wszystkie dyskusje odbędą się za pomocą ClickMeeting – Zapisy.

Partnerem wydarzenia jest pro science, a patronem medialnym Forum Akademickie. 

Obróć stronę aby odblokowować.