26 września 2017

Ogólnopolskie Dni Kariery i Mobilności – wsparcie dla młodych naukowców w planowaniu kariery naukowej

Podczas Dni Kariery i Mobilności młodzi naukowcy dowiedzą się m.in., skąd pozyskać granty na badania, jak profesjonalnie przygotować CV i dokumenty aplikacyjne, a także jak nawiązać współpracę z biznesem. Bezpłatne wydarzenia odbędą się w październiku w Krakowie, Gliwicach, Katowicach, Poznaniu, Łodzi i Warszawie. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie projektnaukowiec.pl.

„Sprawdź, jak to zrobić” – pierwszego dnia uczestnicy zapoznają się z ofertą polskich i międzynarodowych grantów. Drugi dzień, pod hasłem „Nauka, kariera, biznes”, przybliży im możliwości i korzyści wynikające ze współpracy z sektorem prywatnym. Natomiast trzeciego dnia odbędą się warsztaty, na których młodzi naukowcy będą mogli wzmocnić kompetencje niezbędne w pracy badacza oraz w rozwoju kariery naukowej. Aby wziąć udział w prezentacjach i warsztatach, wystarczy się zarejestrować na stronach wydarzeń w wybranym mieście.

– Klucz do udanej kariery naukowej to: mobilność, interdyscyplinarność i międzysektorowość – mówi Anna Wiśniewska z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, która koordynuje przebieg wydarzenia.

– Dni Kariery i Mobilności przybliżą młodym naukowcom korzyści wynikające ze świadomego projektowania drogi zawodowej uwzględniającej te trzy elementy – podsumowuje.

Sposób na znalezienie mentora i inspiracji

Październikowe Dni Kariery i Mobilności będą okazją do wymiany wiedzy i opinii. Organizatorzy liczą na to, że bardziej doświadczeni koledzy i specjaliści różnych dziedzin zainspirują wielu młodych naukowców do uważnego planowania własnej kariery. Jeden z ambasadorów projektu, dr Radosław Zawiski z Politechniki Śląskiej, który obecnie realizuje badania w dziedzinie automatyki i robotyki na uniwersytecie w Leeds, zachęca do korzystania z rad innych naukowców.

– W moim rozwoju zawodowym bardzo ważne było to, aby znaleźć odpowiedniego mentora. Osobę, która będzie mnie wspierała w badaniach, pokaże drogę, którą można iść w nauce – mówi dr Zawiski.

Raport na temat polityki naukowej w Polsce

Młodzi naukowcy będą mogli wyrazić opinię na temat możliwości rozwoju kariery naukowej, wypełniając ankietę, która będzie dostępna na stronach wydarzeń. Podsumowanie jej wyników pojawi się w raporcie, który organizatorzy przedstawią Komisji Europejskiej i polskim instytucjom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki naukowej.

Gra z nauką w tle

Organizatorzy przygotowali także grę z nauką w tle w wersji na smartfony i tablety. Będzie dostępna zarówno dla odwiedzających wydarzenie, jak i dla użytkowników stron internetowych przeznaczonych dla miast objętych projektem oraz portalu www.euraxess.pl.

Seminarium HR Excellence in Research

W ramach informacyjno-edukacyjnej kampanii w grudniu w Warszawie odbędzie się także seminarium dla instytucji z logo „HR Excellence in Research” działających w sektorze B+R (Badania i Rozwój), zatrudniających naukowców oraz finansujących badania. Spotkanie ma być okazją do dyskusji na temat poprawy warunków pracy dla naukowców w polskich instytucjach.

Organizatorzy

Dni Kariery i Mobilności zainicjowała polska sieć Euraxess, która wspiera międzynarodową mobilność i karierę polskich naukowców w Europie. Zespół projektowy tworzą również: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Science PR, firma wyspecjalizowana w promocji nauki. Konsorcjum, pod kierunkiem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, pozyskało na ten cel 85 tys. euro z unijnego programu ramowego Horyzont 2020.

Tekst prezentuje projekt, który promujemy w ramach działań PR dla edukacji i szkolnictwa wyższego (w tym naukowców).

Obróć stronę aby odblokowować.