6 grudnia 2016

Podatki dochodowe w Polsce wymagają pilnej zmiany

Obowiązujące dziś regulacje dotyczące opodatkowania dochodów są zbyt skomplikowane, mało wydajne i niespójne. Trzeba napisać nowe prawo podatkowe.

Takie wnioski wynikają z badań i analiz prowadzonych przez trzy i pół roku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ekonomiści i prawnicy oceniają, że aktualny system podatków dochodowych nie spełnia żadnej z dwóch podstawowych funkcji podatków. Danina w Polsce nie jest ani dobrze ściągana, ani właściwie dzielona między obywateli i organizacje. Inny mankament systemu to niezrozumiałe zasady. Wielu podatników ma problem z prawidłowym obliczeniem należnych państwu wpłat.

Naukowcy namawiają do napisania na nowo trzech ustaw. Chodzi o dochody osobiste, z działalności gospodarczej oraz z kapitału i majątku.

– Potrzebne jest nowe spojrzenie na system opodatkowania dochodów w Polsce – mówi dr Robert Zieliński z Katedry Prawa Finansowego i Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego. – Dziś mamy dwie stawki i dwa progi podatkowe, a potrzebujemy czterech lub pięciu. Z naszych badań wynika, że stawki powinny być w przedziale od 10-11 do 50 proc. Dodatkowo o tym, jaki kto płaci podatek, musi decydować nie tylko dochód, ale również sytuacja osobista podatnika. Inne stawki powinni mieć emeryci, renciści, a inne osoby wykonujące pracę najemną czy osiągające dochody z działalności gospodarczej – podkreśla prawnik.

Tymczasem rząd wprowadza zmiany w podatkach, ale w odniesieniu do pojedynczych problemów. Od 1 stycznia 2017 roku ma obowiązywać podwyższona kwota wolna od podatku. Zgodnie z propozycją wicepremiera Mateusza Morawieckiego to 6600 złotych. Rada Ministrów obiecuje też przedsiębiorcom jednolity podatek, zawierający PIT, składki na ZUS i NFZ. Minister rozwoju i finansów w tzw. Konstytucji dla Biznesu zakłada złagodzenie i uproszczenie danin.

Autorzy projektu zatytułowanego „Potrzeba nowego modelu systemu opodatkowania dochodów w Polsce” dowodzą jednak, że trzeba zmienić cały system opodatkowania dochodów, a nie tylko jego elementy. Badania uczonych sfinansowało Narodowe Centrum Nauki. W zespole pod kierunkiem prof. Alicji Pomorskiej z Akademii Leona Koźmińskiego pracowało dwoje ekonomistów: dr Katarzyna Wójtowicz i dr Grzegorz Matysek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, oraz czworo prawników: dr hab. Artur Mudrecki i dr Robert Zieliński z Akademii Leona Koźmińskiego, a także dr Krzysztof Kandut z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.


Tekst prezentuje wyniki badań naukowych, które popularyzujemy w ramach działań PR dla uczelni. To przykład, jak popularyzować nauki humanistyczno-społeczne oraz jak popularyzować granty naukowe.

Obróć stronę aby odblokowować.