24 kwietnia 2019

Rusza nowy serwis tematyczny poświęcony sztucznej inteligencji

Portal sztucznainteligencja.org.pl to pierwszy polski serwis internetowy poświęcony w całości sztucznej inteligencji (SI), automatyzacji i robotyce. Nowości technologiczne związane ze sztuczną inteligencją, materiały na temat badań naukowych w obszarze SI prowadzonych w Polsce i zagranicą oraz strategii rozwoju SI to tylko kilka tematów, które się tu pojawią. Czytelnicy znajdą w serwisie także omówienie najnowszych trendów w dziedzinie SI, prognozy i analizy rozwoju tej technologii w Polsce i na świecie, reportaże oraz wywiady z ekspertami. Wydawcą strony jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB).

Nowe medium łączy funkcje informacyjne z edukacyjnymi. W sekcji newsowej prezentuje najświeższe informacje na temat badań naukowych oraz praktycznych zastosowań szeroko pojętej SI. Na portalu prezentowane są także ważne idee związane z technologiami cyfrowymi i SI, sylwetki ich autorów oraz informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących SI w kraju i na świecie. Dla lepszej orientacji w tematyce portalu w konsultacji z naukowcami opracowano „Słownik SI”.

– Zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją leżą w centrum naszej aktywności i kompetencji. Nasze systemy informatyczne opieramy na analizie danych i algorytmach uczenia maszynowego. Śledzimy światowe trendy i porównujemy je z polskimi osiągnięciami. Braliśmy także udział w pracach związanych z przygotowywaniem Strategii Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce. Upowszechnianie problematyki SI jest więc naturalną konsekwencją zainteresowań badawczych OPI PIB oraz działań praktycznych, które prowadzimy w tym obszarze. Dlatego też, ze wsparciem  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stworzyliśmy portal, który będzie się kompleksowo zajmował tą tematyką – mówi dr Olaf Gajl, dyrektor OPI PIB.

Praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji to dziś pojazdy autonomiczne, Internet rzeczy czy roboty przemysłowe. W przyszłości algorytmy i inteligentne maszyny będą miały jeszcze powszechniejsze zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia: od medycyny przez edukację, komunikację po wojsko. Dlatego trwa globalny wyścig o pierwszeństwo w rozwoju najbardziej zaawansowanych technologii SI. Żeby się liczyć w tej dziedzinie, trzeba być na bieżąco.

– Na portalu piszemy o rozmaitych obszarach życia, w których sztuczna inteligencja już występuje, ale przedstawiamy również prognozy na przyszłość. Bardzo ważna jest dla nas SI w kontekście nauki: rozmawiamy z naukowcami i śledzimy, jak bije puls sztucznej inteligencji na całym świecie – mówi dr Robert Siewiorek, redaktor naczelny portalu.

– Zakorzenienie OPI PIB w środowisku naukowym poprzez tworzone w instytucie od lat duże i unikalne bazy danych i systemy gromadzące wiedzę o nauce i naukowcach w Polsce pozwala nam łatwo docierać do ekspertów reprezentujących dziedziny związane z SI. Nasze dotychczasowe doświadczenie wskazuje również, że jesteśmy w stanie współpracować z najważniejszymi naukowcami w obszarze sztucznej inteligencji – dodaje dr Olaf Gajl.

Z analiz OPI PIB wynika, że w latach 1986-2018 jedynie 854 polskich naukowców uzyskało stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na podstawie prac z zakresu SI lub tematyki pokrewnej. W tej grupie najliczniej reprezentowani są doktorzy (605 osób), a najmniej jest profesorów (46 osób).

Jednak w latach 2012-2017 obserwowany jest systematyczny wzrost odsetka osób studiujących na kierunkach o potencjale SI, zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak i na jednolitych studiach magisterskich. W ostatnich latach rocznie na rynek pracy wchodziło około 7 500 absolwentów kierunków studiów o potencjale SI, ale w roku 2018 tylko 153 prace dyplomowe (81 licencjackich i 72 magisterskie) dotyczyły SI w kontekście praktycznych zastosowań. W latach 2016-2018 takich prac było odpowiednio 220 i 269.

Portal ruszył 23 kwietnia 2019 r.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy gromadzi i udostępnia aktualne i kompleksowe informacje o polskiej nauce. Tworzy systemy informatyczne wspierające rozwój nauki i szkolnictwa wyższego. Jest twórcą m.in. systemu POL-on, który w ubiegłym roku otrzymał nagrodę EUNIS „za najlepsze rozwiązanie w Europie w zakresie informatycznych systemów informacji o szkolnictwie wyższym”, Jednolitego Systemu Antyplagiatowego wykorzystującego sztuczną inteligencję oraz portalu Ekonomiczne Losy Absolwentów.

Obróć stronę aby odblokowować.