21 stycznia 2020

Science PR dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Science PR wspiera proces rekrutacji naukowców do Międzynarodowych Agend Badawczych dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Współpracę nawiązano w styczniu br. Umowę, która obowiązuje do września 2021 roku, zawarto w wyniku przetargu.

Science PR odpowiada za umieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych na kierowników i członków zespołów badawczych w największych międzynarodowych portalach skierowanych do naukowców, w tym Nature.com.

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach tego przedsięwzięcia w Polsce powstało 14 innowacyjnych centrów doskonałości, w których wybitni naukowcy z całego świata będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych wyzwań naukowych.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Obróć stronę aby odblokowować.