29 stycznia 2020

Science PR dla Fundacji Polonium

Science PR wspiera działalność Fundacji Polonium. W ramach porozumienia agencja będzie świadczyć usługi w zakresie media relations, a także odpowiadać za doradztwo komunikacyjne i opiekę PR-ową nad wszystkimi projektami realizowanymi przez Fundację.

Współpraca będzie się odbywać na zasadach pro bono, a porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

Fundacja Polonium jest niezależną organizacją pozarządową typu non-profit (działa od 2016 roku). Misją fundacji jest transformacja negatywnego zjawiska, jakim jest intensywna emigracja polskich naukowców – „drenaż mózgów” – w korzystny dwukierunkowy przepływ ludzi i pomysłów - “cyrkulację mózgów”. Obecnie wokół fundacji funkcjonuje społeczność ponad tysiąca polskich naukowców z przeszło 30 krajów na całym świecie.

Obróć stronę aby odblokowować.