2 marca 2019

Science PR dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Science PR odpowiada za przygotowanie planu komunikacji Instytutu z otoczeniem biznesowym.  Jest to jedno z kluczowych zadań realizowanego w Instytucie Nenckiego projektu Dialog, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu jest stworzenie nowego mechanizmu współpracy między nauką i biznesem w formie interdyscyplinarnej platformy do szybkiej i skutecznej wymiany informacji między naukowcami i biznesem.

Współpraca Science PR i Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN  rozpoczęła się pod koniec stycznia 2019 roku. Agencja została wyłoniona w drodze konkursu ofert. Efektem współpracy będzie opracowany  plan działania i wytyczne, dzięki którym Instytut będzie mógł efektywniej i skuteczniej dotrzeć do  przedsiębiorców zainteresowanych współpracą. Science PR odpowiada za analizę rynku, opracowanie planu komunikacji i przygotowanie szablonów ofert.

Obróć stronę aby odblokowować.