1 czerwca 2020

Science PR dla Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku

Science PR realizuje kampanię prezentującą wybitnych polskich naukowców w USA w mediach społecznościowych.

Celem Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku jest upowszechnianie polskiej kultury i nauki w USA. W czerwcu i lipcu Instytut zaplanował tematyczną kampanię w mediach społecznościowych pod hasłem „Focus on Polish Science”. W ramach projektu Instytut zaprezentuje polskich naukowców, którzy wyróżniają się ze względu na jakość i aktualność prowadzonych badań, w tym nad COVID-19.

Science PR odpowiada za przygotowanie treści na Facebooka i Twittera Instytutu. Kampanię zaplanowano na 2 miesiące.

Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku podlega Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Obróć stronę aby odblokowować.