25 września 2015

Science PR dla programu ramowego Horyzont 2020

Agencja Science PR rozpoczęła współpracę z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej. To instytucja, która wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw w programie ramowym Horyzont 2020 – największym w historii programie finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej.

Zadaniem Science PR jest wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej m.in. w nagłaśnianiu polskich sukcesów w programie Horyzont 2020.

– Od wielu lat zachęcamy do udziału w programach ramowych, wspieramy mobilność polskich naukowców i, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oferujemy bezpłatną pomoc wszystkim zainteresowanym udziałem w europejskich programach badawczych – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK PB UE. – Mamy nadzieję, że współpraca z zespołem Science PR pozwoli nam jeszcze szerzej promować program Horyzont 2020 i zwiększyć zainteresowanie nim polskich uczestników. A w szczególności młodych i innowacyjnych naukowców oraz przedsiębiorców, którzy są otwarci na współpracę międzynarodową – dodaje.

– Pracownicy Krajowego Punktu Kontaktowego to eksperci, którzy mają doskonałe rozeznanie we wszystkich dziedzinach. To albo obszary kluczowe dla rozwoju przemysłu, jak technologie informacyjne czy przestrzeń kosmiczna, albo istotne wyzwania społeczne na najbliższe lata – zdrowie, bezpieczeństwo żywnościowe czy środowisko. Cieszę się, że będziemy współpracować – mówi Natalia Osica, założyciel Science PR.

Obróć stronę aby odblokowować.