22 września 2020

Science PR na rzecz 100-lecia fizyki w Polsce

Science PR odpowiada za obsługę medialną i PR Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich, który towarzyszył obchodom 100-lecia fizyki w Polsce. Centrum Dialogu i Współpracy UW wybrało agencję w ramach zapytania ofertowego. Kampanię zaplanowano na 2 miesiące.

Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich odbędzie się w dniach 16-18 października w formule hybrydowej oraz zdalnej. Część stacjonarna zostanie zrealizowana w siedzibie Politechniki Warszawskiej. Dokładnie 100 lat temu odbył się pierwszy w historii Zjazd Organizacyjny Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W związku z tym Senat RP ustanowił 2020 rok Rokiem Fizyki.

Centrum Współpracy i Dialogu UW (CWiD UW) jest ogólnouniwersytecką jednostką powołaną na Uniwersytecie Warszawskim w celu promowania dokonań i sukcesów naukowych kadry akademickiej oraz udostępniania wiedzy i uniwersyteckich zasobów badawczych szerokiemu gronu odbiorców, partnerów oraz instytucji zewnętrznych. Centrum stawia sobie za cel upowszechnianie rzetelnej wiedzy naukowej i wzmacnianie głosu naukowców, wydziałów i innych jednostek UW w obszarach aktualnych wyzwań społecznych i gospodarczych.

Obróć stronę aby odblokowować.