9 lutego 2016

Science PR nagłośni Graphene Week

Agencja Science PR podpisała umowę z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME). W ramach współpracy agencja zajmie się obsługą medialną międzynarodowej konferencji naukowej – Graphene Week.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 13-17 czerwca 2016 r. na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego w ramach grafenowego projektu badawczego z tzw. grupy „Flagship” finansowanego przez Komisję Europejską. Konferencja jest poświęcona badaniom nad grafenem i innymi materiałami dwuwymiarowymi.

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych jest uznanym na świecie instytutem badawczym prowadzącym prace w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej, elektroniki, fotoniki, nanotechnologii oraz krajowym liderem w innowacyjności. O wysokiej pozycji ITME świadczy ranking instytucji naukowych na świecie publikowany przez SCOPUS. Według tego brytyjskiego ośrodka, w ostatnim notowaniu w kryteriach dotyczących innowacyjności, ITME zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich instytutów badawczych, a wśród wszystkich polskich instytucji naukowych plasuje się na trzecim miejscu w kategorii „technological impact” i piątym w kategorii „innovative knowledge”.

Umowę podpisano na 3 miesiące. Współpraca potrwa do końca czerwca. Agencję wybrano w drodze konkursu.

Obróć stronę aby odblokowować.