30 listopada 2017

Seminarium dla polskich instytucji z logo HR Excellence in Research

Polskie jednostki działające w sektorze B+R (Badania i Rozwój), posiadające prestiżowe wyróżnienie  Komisji Europejskiej „HR Excellence in Research”, spotkają się w celu wymiany doświadczeń na temat wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Seminarium organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej i odbędzie się 6 grudnia 2017 r. w Hotelu Mercure Warszawa Grand.

Program seminarium obejmuje tematykę dotyczącą nowej procedury uzyskania wyróżnienia HR, wymianę doświadczeń polskich jednostek w zakresie wdrażania zasad Karty i Kodeksu, a także dobrych praktyk i pomysłów przedstawionych zarówno od strony wspomnianych jednostek, jak i z perspektywy zagranicznego eksperta oceniającego wnioski o przyznanie wyróżnienia.  Celem spotkania jest wymiana doświadczeń na temat polepszania warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w wyróżnionych instytucjach oraz zebranie wniosków na ww. temat w celu wypracowania wskazówek/zaleceń dla polskich instytucji naukowych.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Projektu Naukowiec, współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Komisję Europejską, którego koordynatorem jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Spotkanie poprowadzą Anna Wiśniewska – koordynator projektu i sieci EURAXESS w Polsce, Monika Zaremba – ekspert w zakresie tematyki wyróżnienia HR i członek sieci EURAXESS, a także Mary O’Regan, Menadżer ds. HR z University College Cork.

Tekst prezentuje projekt, który promujemy w ramach działań PR dla edukacji i szkolnictwa wyższego (w tym naukowców).

Obróć stronę aby odblokowować.