24 kwietnia 2017

Wesprą naukowców w planowaniu kariery

Sześć polskich organizacji zrealizuje kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest zachęcenie młodych naukowców do planowania kariery zawodowej. Konsorcjum, pod kierunkiem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, pozyskało na ten cel 85 tys. euro z ósmego programu ramowego Horyzont 2020.

W ramach projektu jesienią w pięciu polskich miastach – Łodzi, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie – odbędą się dni kariery naukowej. Podczas wydarzeń młodzi naukowcy będą mogli się dowiedzieć, jak rozwijać karierę i pasje naukowe, jak budować sieć naukowych kontaktów, pisać wnioski o granty czy profesjonalne CV, a także jak i dlaczego współpracować z sektorem prywatnym czy pozaakademickim. W grudniu w Warszawie odbędzie się także seminarium dla instytucji z logo HR Excellence in Research. Kampania edukacyjna będzie promowana w mediach społecznościowych i tradycyjnych.

– Doświadczenia we współpracy z naukowcami z zagranicy, różnymi dziedzinami nauki czy praca w sektorze innym niż akademickie to trzy najważniejsze obszary rozwojowe młodego naukowca – mówi Anna Wiśniewska z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, która koordynuje prace konsorcjum.

– Chcemy zachęcić młodych uczonych, aby z wyprzedzeniem planowali przebieg swojej kariery, aby każdy z nich myślał o niej w kategoriach umiędzynarodowienia, interdyscyplinarności i międzysektorowości polskiej nauki – dodaje.

Projekt Polaków uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną w konkursie ogłoszonym w ramach programu Horyzont 2020 dla członków europejskiej sieci EURAXESS, której celem jest wspieranie naukowców w rozwoju zawodowym.

Zespół projektowy, obok Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, tworzą Uniwersytet Łódzki, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Science PR, firma wyspecjalizowana w promocji nauki.

Tekst prezentuje projekt, który promujemy w ramach działań PR dla edukacji i szkolnictwa wyższego (w tym naukowców).

Obróć stronę aby odblokowować.