8 listopada 2021

XII edycja konferencji „Interakcja – Integracja” w Centrum Nauki Kopernik

Komunikacja nauki wobec społecznych wyzwań przyszłości tematem przewodnim listopadowej konferencji w Centrum Nauki Kopernik.

23-24 listopada 2021 roku odbędzie się XII edycja konferencji „Interakcja – Integracja”, której współgospodarzami są Centrum Nauki Kopernik oraz Stowarzyszenie „Społeczeństwo i Nauka SPiN”. Konferencję poprzedzi prekonferencja pod tytułem „Ale Kosmos!”, która odbędzie się 22 listopada w Planetarium Centrum Nauki Kopernik.

Konferencja „Interakcja – Integracja” to coroczne spotkanie przedstawicieli instytucji stawiających sobie za cel budowanie kreatywnego, innowacyjnego i zaangażowanego społeczeństwa, zainteresowanego nauką i nowymi technologiami. Uczestnicy mają okazję wziąć udział w wykładach plenarnych i równoległych sesjach tematycznych związanych z zagadnieniami edukacji nieformalnej.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Komunikuj, nie panikuj!”. Jej tematem przewodnim jest „Odpowiedzialność osób zajmujących się komunikacją nauki wobec społecznych wyzwań przyszłości”. W trakcie konferencji uczestnicy zadadzą sobie ważne pytania: Jak doświadczenia zebrane w pandemii mogą wpłynąć na nasze przygotowanie się do mówienia o innych wyzwaniach, takich jak zmiany klimatyczne czy spadające zaufanie do nauki?  Jak budować współpracę z ekspertami i zwiększać ich wiarygodność w oczach publiczności? Jak osoby i instytucje zajmujące się komunikacją nauki postrzegają swoją rolę w mówieniu o wyzwaniach przyszłości?

Konferencję otworzy wykład futurolożki dr Aleksandry Przegalińskiej, zaś mówcą specjalnym podczas drugiego dnia konferencji będzie badacz społeczny dr Tomasz Sobierajski.

Ważnym punktem konferencji będzie Naukowy Bazar – doceniany format, ale w odświeżonej formule – podczas którego uczestnicy dzielą się tym, co ich inspiruje, np. eksperymentem, fragmentem warsztatu, czy pomocą naukową.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „SPINaj Naukę” i wspierane jest przez patronów projektu: serwis Nauka w Polsce, stowarzyszenie Rzecznicy Nauki i blog Profesorskie Gadanie. Organizatorzy nawiązali również współpracę z agencją „pro science”, która inicjuje dialog między środowiskiem naukowym, biznesem i społeczeństwem.

Konferencja „Interakcja – Integracja” organizowana jest od 2007 roku, najpierw przez Centrum Nauki Kopernik, a od 2013 roku przez Stowarzyszenie „Społeczeństwo i Nauka SPiN” zrzeszające centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne, uczelnie, a także firmy komercyjne i jednostki samorządowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://stowarzyszeniespin.pl/interakcja-integracja-2021/

Konferencja Interakcja – Integracja dofinansowana jest z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Obróć stronę aby odblokowować.