O nas

Jesteśmy liczącym się podmiotem ekosystemu B+R w Polsce. Dzięki naszej działalności przemysł szybko i sprawnie dociera do konkretnych przedstawicieli świata akademickiego, których potrzebuje, aby rozwijać technologie. Z kolei naukowcy i instytucje z sektora nauki szybko oraz sprawnie włączają się w krajowy obieg informacji, aby budować widoczność, rangę i docierać do kluczowych interesariuszy.

Naszą misją jest zwiększanie liczby przedsięwzięć między nauką a gospodarką poprzez moderowanie OBIEGU INFORMACJI między nauką a otoczeniem gospodarczym. Obieg informacji między światem akademickim i otoczeniem gospodarczym to naszym zdaniem kluczowe narzędzie, które przekłada się na rozwój technologiczny kraju.

Dla sektora nauki odgrywamy rolę agencji komunikacji naukowej. Dla sektora gospodarczego pełnimy funkcję instytucji otoczenia biznesu. Powstaliśmy w 2015 roku jako Science PR, pierwsza polska agencja PR dla naukowców.

Obecnie jesteśmy firmą z największym w kraju doświadczeniem i dorobkiem w zakresie współpracy z sektorem nauki na rzecz usprawnienia komunikacji z otoczeniem gospodarczym. Działamy w partnerstwie merytorycznym z podmiotami zaangażowanymi w rozwój technologii i innowacji w Polsce. Jesteśmy postrzegani jako eksperci w debacie na temat rozwoju gospodarki opartej o transfer wiedzy i technologii, oraz rozwoju sektora nauki, w ujęciu współpracy i komunikacji. Z kolei dla dziennikarzy pełnimy rolę biura prasowego polskiej nauki i innowacji

Powstaliśmy, bo odbiór polskiej nauki jest często nieadekwatny do rzeczywistości. Mamy w kraju utalentowanych badaczy i doskonałe ośrodki naukowe, ale zdarza się, że nikt ich nie zna. Tymczasem dostępność informacji przekłada się zarówno na liczbę wdrożonych innowacji, jak i rozwój społeczny.

Doświadczenie

Przez 7 lat zrealizowaliśmy projekty dla ponad 100 klientów. Dążymy do tego, aby łączyć ich na poziomie kolejnych przedsięwzięć.

Skuteczność

Posiadamy dziesiątki referencji, które potwierdzają naszą skuteczność i otwartość w działaniu.

Specjalizacja

Znamy specyfikę sektora akademickiego i B+R. Konsekwentnie dobieramy pojekty.

Partner merytoryczny

Znamy i rozumiemy specyfikę świata nauki i B+R. W projekty wnosimy zarówno know how z zakresu komunikacji, jak i merytorykę.

Szeroka perspektywa

Choć reprezentujemy punkt widzenia świata nauki, znamy też doskonale perspektywę biznesu.

Reputacja

90 proc. naszych klientów zwraca się do nas pod wpływem rekomendacji z rynku lub powraca.

Relacje

Zbudowaliśmy sieć partnerstw w środowisku naukowym i B+R. Na naszej orbicie są dziesiątki organizacji z tego sektora.

Rzecznictwo

Zabieramy głos w dyskusji publicznej na temat komunikacji naukowej i społecznej – nasza założycielka jest postrzegana jako ekspert w tym zakresie.

Rzetelność

Przykładamy dużą wagę do każdego słowa i źródeł informacji. Mamy wpływ na debatę publiczną.

Doświadczenie

Ponad 200 projektów dla niemal 100 klientów. Od 2015 roku zrealizowaliśmy przedsięwzięcia dla uczelni, instytutów naukowych i badawczych, pracowników naukowych, firm założonych przez naukowców, organizacji pozarządowych i publicznych działających na rzecz rozwoju polskiej nauki i B+R. Przedstawiamy wybrane realizacje.

strategiabiuro prasowesocial mediatreścieventaudytmiędzynarodowo

Zespół

Jesteśmy zgranym zespołem specjalistów, który działa na rzecz inicjowania dialogu między nauką a biznesem i społeczeństwem. W relacji z Klientami jesteśmy postrzegani jako partner merytoryczny.

Nasz zespół to stały kilkuosobowy skład zasilany przez kilkunastu specjalistów od zadań specjalnych, w tym produkcji materiałów graficznych, treści wideo, korekty językowej czy tłumaczeń, jak i sprawdzonych oraz doświadczonych ekspertów z rynku mediów i świata akademickiego, których zapraszamy do projektów.

Natalia Osica

dyrektor zarządzająca

Z naukowcami i na rzecz instytucji nauki działa od 12 lat. Doświadczenie z zakresu PR zdobywała w biznesie. Z zawodu mediator.

Obróć stronę aby odblokowować.