Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez pro science – Natalię Osicę prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowa 15/110, NIP: 9521906771, REGON: 147425228 („Administrator”), oraz pro science Natalia Osica sp. kom. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Solec 81B/73A, NIP: 7010698566, REGON: 367502119 („Współadministrator”).
 2. Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, miejsce pracy, funkcja/stanowisko, telefon, e-mail, adres pocztowy oraz zainteresowania przetwarzamy w celu:
  1. wspierania osób, których dane przetwarzamy w zakresie świadczenia usług Public Relations;
  2. przesyłania newsletterów zawierających materiały wspierające pracę dziennikarzy, w tym propozycje dziennikarskich tematów oraz wskazania ekspertów, którzy mogą pomóc w ich realizacji.
 3. Dane pozyskiwane są z kontaktów osobistych oraz ze źródeł ogólnodostępnych. Mogą także być opracowane zgodnie z algorytmem tworzenia służbowych adresów mailowych.
 4. Dane zbierane są w oparciu o uzasadniony interes administratora polegający na ułatwieniu komunikacji przy organizowaniu współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i pozanaukowym, kształtowaniu wizerunku polskiej nauki i realizowaniu grantów badawczych. Nie zawierają danych wrażliwych ani specjalnych kategorii danych. W przypadku osób, które zapisały się na newsletter poprzez naszą stronę internetową – ich zgoda wyrażona poprzez przekazanie adresu email przy użyciu odpowiedniego formularza na stronie.
 5. Dane są usuwane po odnotowaniu sprzeciwu osoby lub po powzięciu informacji o dalszej nieużyteczności kontaktu. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do momentu odwołania zgody.
 6. W przypadku realizacji grantów naukowych dane mogą być przekazane uprawnionym do tego instytucjom. W przypadku organizowania innego rodzaju współpracy – mogą być przekazane stronom zainteresowanym po poinformowaniu osób, których dane są przekazywane.
 7. Każdy, którego dane są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji praw należy skontaktować się z administratorem – mail: kontakt@proscience.pl.
 8. Każdej osobie, której dane przetwarzamy, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że nie przetwarzamy danych zgodnie z prawem.
 9. Przechowujemy dane na serwerach u naszych kontrahentów, znajdujących się zarówno w obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego jak i poza nim. W tym drugim przypadku dbamy o ich bezpieczeństwo poprzez zastosowanie instrumentów prawnych chroniących prawa i wolności osób, których dane przetwarzamy, np. na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.
 10. Współadministrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przy użyciu adresu mailowego: kontakt@proscience.pl. W celu pozyskania dalszych informacji na temat przetwarzanych danych – należy skontaktować się z administratorem – mail kontakt@proscience.pl.
 11. Logi serwera strony internetowej
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników strony internetowej podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem, zapewnienia jego bezpieczeństwa, ochrony roszczeń i w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Logi serwera mogą zawierać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP użytkownika i serwera proxy.

Obróć stronę aby odblokowować.