24 października 2019

3 miliony złotych na cyfryzację MŚP

Jesienią niemal 1000 menadżerów z MŚP z całej Polski dowie się w praktyce, czym jest Przemysł 4.0 i co zrobić, aby przekształcić firmę w nowoczesny zakład produkcyjny. Przez dwa miesiące, od 24 października do połowy grudnia, odbędzie się cykl bezpłatnych warsztatów organizowanych przez Platformę Przemysłu Przyszłości, inicjatywę powołaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, aby rozwinąć ekosystem Przemysłu 4.0 w Polsce.

– Chcemy zmotywować polskie przedsiębiorstwa, jak zastosować rozwiązania cyfrowe, aby mogły umacniać swoją pozycję na rynkach lokalnym i globalnym – mówi Andrzej Soldaty, prezes Platformy Przemysłu Przyszłości.

Celem szkoleń jest dostarczenie menadżerom z MŚP odpowiedzi na pytania: jakie technologie mają do dyspozycji, czym są inteligentne systemy i produkty, jakie są szanse i korzyści związane z przekształceniem firmy produkcyjnej w fabrykę 4.0, jak modyfikować swój model biznesowy. Na przeprowadzenie warsztatów przewidziano niemal 3 miliony złotych. Wyłoniono 6 wykonawców z całej Polski, w tym Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe czy Fundację Regionalny Ekosystem Innowacji w Białymstoku. Harmonogram szkoleń znajduje się na stronie: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wydarzenia (jest cały czas uaktualniany).

– W Polsce działa 2 miliony rodzimych firm, w tym ponad 99 proc. to małe i średnie przedsiębiorstwa. Ich udział w PKB wynosi blisko 50 proc. Od ich aktywności zależy rozwój polskiej gospodarki – argumentuje Andrzej Soldaty.

– Niestety infrastruktura, która umożliwia firmom produkcyjnym wykorzystywanie danych w modelu biznesowym, jest obecnie niewystarczająca – dodaje.

Zastosowanie internetu rzeczy czy blockchainu w MŚP

Dwudniowe szkolenia będą organizowane we wszystkich województwach. W każdym regionie zaplanowano od 1 do 3 dwudniowych spotkań w małych grupach (max. 20 uczestników).
W ramach szkoleń menadżerowie z MŚP poznają zastosowanie technologii Przemysłu 4.0, w tym wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego. Uczestnikom zostaną zaprezentowane przykłady zastosowania technologii cyfrowych w postaci gotowych produktów i instalacji przemysłowych.

- Dlaczego ofertę warsztatów kierujemy do menadżerów? Przede wszystkim dlatego, że są to osoby inicjujące i zarządzające zmianą w firmach na poziomie strategicznym, skalujące kompetencje i kształtujące kulturę organizacyjną. Dojrzałość cyfrowa polskich firm, do której wspólnie dążymy zależy głównie od ludzi, a nie samych technologii – uzasadnia Katarzyna Nosalska, członek zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości.

Modele biznesowe w Przemyśle 4.0

Przedstawiciele małych i średnich firm, którzy wezmą udział w dwudniowych szkoleniach, otrzymają biznesowe uzasadnienie korzyści płynących z zastosowań Przemysłu 4.0:
jak wdrożyć cyfrowy model biznesowy, jak wytworzyć inteligentny produkt, jakie inteligentne systemy zarządzania danymi w firmie można zastosować, jak wygląda inteligentny łańcuch dostaw, a także jak prowadzić działania marketingowe i sprzedażowe w modelu 4.0. Wszystkie aspekty wprowadzania do firmy elementów Przemysłu 4.0 będą uwzględniać specyfikę sektora MŚP.

Szczegóły dotyczące szkoleń: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wydarzenia.

Polska na końcu stawki UE w zakresie cyfryzacji gospodarki

Jak pokazują wyniki unijnego indeksu wskazującego na poziom ucyfrowienia gospodarki i społeczeństwa (wskaźnik DESI – Digital Economy and Society Index), Polska jest jednym z pięciu krajów, który z cyfryzacją radzi sobie najgorzej (obok Włoch, Bułgarii, Grecji i Rumunii). Średnia wartość indeksu waha się w okolicach 54 pkt. proc. Polska z kolei osiąga wynik na poziomie 45 pkt. proc. Poziom digitalizacji nie jest też mocną stroną krajowego biznesu. Pod tym względem jesteśmy na końcu listy, wyprzedzając jedynie Rumunię.


Platforma Przemysłu Przyszłości to organizacja, której celem jest rozwój ekosystemu Przemysłu 4.0 w Polsce. Jej misją jest zwiększenie konkurencyjności krajowych firm na rynku globalnym poprzez wprowadzanie rozwiązań 4.0. Platforma powstała, aby rozwijać kompetencje kadr polskich przedsiębiorstw, kluczowych dla osiągnięcia dojrzałości cyfrowej. Jej drugim głównym zadaniem jest kształtowanie programów wspierających rozwój 4.0, które oferują krajowe instytucje. Platforma powstała z inicjatywy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jako fundacja Skarbu Państwa. Więcej: www.przemyslprzyszlosci.gov.pl.

Obróć stronę aby odblokowować.